👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme - temperatur - ledare & isolatorer

Skapad 2021-03-22 11:21 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 Fysik
Vad är värme? Hur fungerar en termometer? Vem var Anders Celsius? Hur sprids värme? Vilka ämnen leder värme? Vilka ämnen isolerar värme?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att använda dina kunskaper för att kunna granska information, ta ställning i frågor och samtala kring frågor som miljö, samhälle, teknik och energi.

Du ska utveckla din förmåga att förstå begrepp, modeller och teori för att kunna förstå och förklara.

Du ska utveckla din förmåga att undersöka, pröva, jämföra och dokumentera.

 

VAD:

 • Vad värme är
 • Hur en termometer fungerar
 • Hur värme sprids
 • Hur olika ämnen leder och isolerar värme

HUR:     

 • Läsa texter tillsammans och reda ut oklarheter
 • Ta ut viktiga delar ur texten/Skriva frågor till kamrater
 • Redovisa vad du lärt dig genom att svara på frågor om värme.
 • Delta aktivt vid genomgångar och diskussioner på lektionerna.
 • Undersökningar och dokumentera.

Undervisning och arbetsformer

Läromedlet "Puls NO 4"

Läsning av texterna tillsammans och enskilt.

Använda stödstrukturer såsom tankekarta, VÖL-diagram

Kooperativa strukturer ex. Falskt och Sant, Turas om, E-P-A och Fråga-Fråga-Byt

Diskussioner och filmer (Sli.se)

Undersökningar och dokumentation.

Arbete delat på Classroom.

 

Framgångsfaktorer:

- Aktivt deltaga i samtal; Lyssna, ställa frågor, följa andras resonemang, berätta, förklara.

- Göra det som förväntas under lektionen.

- Samarbete, ta ansvar

- Följa instruktioner i arbetet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6