👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Hälsa och Uteliv (utflykter)

Skapad 2021-03-22 12:25 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
En lektion varje vecka är vi ute i naturen och har fritidspedagogik. Där kommer eleverna få lära sig att utföra en aktivitet utifrån en given instruktion. Samtidigt får eleverna lärande inom helhets begreppet hälsa.
Grundskola F
På vår utflykt "hälsa och uteliv" kommer du få gå till skog/park/närområde för att få ökad förståelse för olika lekar utomhus, den egna motoriska färdigheten, och du kommer även att få lära dig att utveckla dessa.

Innehåll

Tidsperiod

Vt-21.

Förmågor

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Vi går till olika parker och närmiljöer för att lära oss om närmiljön och hitta till olika parker. 

Vad skall jag lära mig?

Vi vill att eleverna ska få tillfälle att leka utomhus varje dag för att de ska få utlopp för din energi och kreativitet. Utomhus kan de springa, klättra, leka lekar och mycket mer. Då tränar eleverna samtidigt på att samspela med sina kamrater

Vårt mål är att alla elever ska få tillfälle varje dag att leka utomhus. Vi vill stimulera dem till lek, och att de ska få röra sig fritt på stora ytor. Vi vill att de ska visa hänsyn mot sin omvärld och naturen runtomkring dem. Både genom fri lek och styrda lekar utomhus lär barnen sig samspela och hitta nya vänner. Genom att vara ute i närmiljön lär sig barnen hitta i närområdet och bli medveten om trafiken.

Utvärdering

Pedagogerna utvärderar tillsammans utifrån läroplanens mål och centrala innehållet tillsammans på fritidsmötena och efter terminens slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -