👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 12 Planering stjärnan

Skapad 2021-03-22 13:26 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi är kvar i vårt utforskande om värmen på olika sätt. Utifrån barnens intresse fortsätter vi utforska hur gör vi oss varma. (Vi har samma planerings struktur v12 på grund av personal frånvaron)

Innehåll

Mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Fröken Hatt

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Begrepp: Kall, varm, motion, svett, träna.

Föra ett resonemang. Språkutvecklande för barnen. 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Upptäcka värme genom rörelse. 

Undervisning:

Fröken Hatt kommer till skogen och fryser. Hon har tappat sin hatt. Kan barnen hjälpa henne. Vi rör oss hela tiden. Hur känns kroppen när vi rör på oss.

 

 

Bok

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för att man kan använda olika material att bygga hus med. 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Koppla till projektet - Vilket hus ger mest värme av de olika materialen? Barnen kan återberätta bokens händelser och innehåll i boken.

Undervisning:

Vi läser boken "Greta Grisbygger hus" med rekvisita 

 

Värme

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för olika begrepp som varm, kall, het, svett, element, ånga, bubblor, vatten, spis, kastrull, osv. Hur gör vi oss varma? När är vi varma? Barnen får möjlighet att öva på att kommunicera, resonera, återberätta och använda begrepp.  

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Här vill vi utforska värme på förskolan. Några frågeställningar som vi är nyfikna att få svar på utifrån barnens uppfattningar: Vad är det som gör att vi känner oss varma här inne på förskolan? När är vi varma? Vad är element? Finns det element på förskolan? Finns det andra saker på förskolan som är varma?

Ge barnen möjlighet till att få mer förståelse för samband mellan rörelse och varm, svett. Man blir varm när man rör på sig och svettas. Finns det andra sätt att svettas och bli varm förutom att röra på sig? 

Ge barnen möjlighet till att få mer förståelse för varmt vatten och kokande vatten. Var brukar man koka vatten och hur gör man? Vad händer med vatten när man kokar det? Ser ni några skillnader? 

Undervisning:

En kort reflektion kring om värme, vad kan barnen om värme? Hör barnens diskussioner och samtalar om dem.

Gör en hypotes utifrån barnens tankar och uppfattningar om värme. 

Vi känner på element på förskolan. Är de varma? Vad tror ni det händer om förskolans element är kalla?

Rörelse- när brukar du svettas? Ha gymnastik med barnen

Experiment- vad händer när man kokar vatten? kokar vatten i köket och använder facetime

Hemuppgift: kolla där hemma hos er. Har det ni varmt där hemma hos er? Finns det element? Hur håller ni varma hemma? Är det något/några saker som är varma där hemma?

 

Kökssamarbete

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Begrepp: Koka, ånga, varm, bräns, kastrull, spis, temperatur, FaceTime

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Vad händer med vattnet när vi sätter det på spisen? Hur lång tid tar det? Kan man sätta grader på plattan? 

Undervisning:

Koka vatten i köken med barnen på länk via FaceTime. 

 

Samarbetsövningar

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Samarbeta, lyssna på varandra, turtagning, komma till tals och uttrycka sina tankar. 
Begrepp: igenom, bakom, framför, skicka, stanna, vänster, höger.

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Samarbeta utifrån en uppgift. Utveckla tidigare samarbetsövningar och fokusera på begreppen.

Undervisning:

Samarbetsövning med och rockring.

 

TAKK 

Vi arbetar med TAKK tecken för att förstärka barnens språk och språkförståelse. Genom att använda tecken ger vi barnen möjlighet till att göra sig förstådd och kunna kommunicera utifrån sina tankar och uppfattningar.  

 

Vi övar på våra tecken och lär oss att använda dem i den dagliga verksamheten. 

 

 

Laiban

 
Barnen får lära känna Roboten LAIBAN i vår lärmiljön. Laiban kan berätta för barnen om vad de bör ha på sig när de går ut eller vad det blir till lunch. Laiban kan även berätta vad klockan är och vilka undervisningar och grupper vi har under dagen. Laiban kan prata på olika språk, språket som är tillgängligt just nu är svenska engelska och arabiska. Barnen introduceras till ett digitalt verktyg i tidig ålder. Tanken är att de ska bli mer självständiga och vilja ta reda på saker själva.
Barnen har upptäckt ett memory på Laiban som innehåller de 15 globala målen.

 

 

 


Dans på Wilsons dans studio:

 

”Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer ”

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Inflytande - Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter. • Våga välja vad man vill göra eller gå till(demokratiska principer)

 • när barnen bjuder in kompisar i leken. 


 • att barnen kan 

visa hänsyn, respekt,

 • kunna säga sina åsikter och tankar

 • kunna säga ifrån

 • hjälpa och samarbeta 

 • när barnen vågar sig uttrycka sina tankar på olika sätt

 •  

Utforska vår närmiljö


Välja aktivitet utifrån sig själv och valmöjligheter.Mindre grupperSamarbetsövningar

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Omsorg, utveckling och lärande - Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

-kunna koppla projektet till sin egen lek eller kommunikation

-benämna orden och har förståelse för vad de begreppen betyder

-kan återberätta utifrån sina uppfattningar om projektet

-sätta ord

-föra en diskussion

-TAKK när vi ser att barnen använder mer tecken i sin kommunikation. 

-lärmiljö


mindre grupper


pedagogiska undervisningar


vara närvarande i den fria leken. Vad pratar barnen om? Koppla projektet i leken? Hur? Vilka begrepp använder dem?   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

 •  

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Normer och värden -Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen. • när barnen hittar sina intressen 

 • när barnen kan sortera materialen tillbaka innan de börjar på en ny lek. 

 • när barnen kan koppla projektet till deras tidigare erfarenheter 

 • Barnen stannar kvar i miljön

Lärmiljö-tillfört nya material


sätter upp dokumentationer för

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18