👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kemi åk 4

Skapad 2021-03-22 14:20 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Genom laborationer lär vi oss lista ut vad ett hemligt pulver kan vara för något genom att göra kemilaborationer där vi använder våra sinnen.

Innehåll

Syfte:

 

 

Mål

 

Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi utifrån givna planeringar.

Du ska kunna använda olika begrepp, modeller och teorier för att beskriva kemiska samband.

Du ska kunna använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.

Du ska kunna göra förutsägelser om resultatet.

Du ska kunna dokumentera dina undersökningar i text och bild.

Du ska kunna dra slutsatser utifrån resultaten.

Du ska kunna följa säkerhetsreglerna.

 

 

Aktiviteter

Vi kommer att:

Utföra laborationer och dokumentera genomförande och resultat.

Träna på att följa instruktioner.

Träna på att göra hypoteser studera resultat och dra slutsatser. 

Lära sig om säkerhet vid laborationer.

Träna på att hantera material på ett korrekt sätt

Läsa fakta om kemi.

 

 

Bedömning 

* Du ska visa att du kan använda kemiska begrepp i samtal och vid dokumentation under temats gång.

* Du ska visa att du kan genomföra enkla laborationer i kemi på ett säkert sätt.

* Du ska visa att du kan dokumentera utifrån laborationerna.

* Som slutuppgift ska du med stöd av dina dokumentationer och laborationskunskaper kunna ta reda på vilka hemliga pulver du har fått.

Uppgifter

 • Valfri kemilaboration

 • Valfri kemilaboration

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6