👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik åk 9 2021

Skapad 2021-03-22 14:42 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Ljud kan vara sköna toner eller outhärdligt oväsen. Ljusstrålar har märkliga egenskaper. De syns inte men lyser ändå upp och sätter färg på tillvaron. Nu är det dags att lära sig mer.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om ljud och ljus och deras olika egenskaper.
Du ska utveckla förmågan att använda begrepp för att förklara samband  samt förmågan att göra systematiska undersökningar.

Innehåll

Fysik Spektrum kapitel 3 Ljud och kapitel 5 Ljus

Exempel på begrepp:

Ljud: ljudvåg, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud, normalton, hög och låg ton, stark och svag ton, resonans,eko, ekolod, ljudnivå, decibel, tinnitus

Ljus: ljuskälla, reflektera, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel, brännpunkt, brännvidd, ljusets brytning, tätare ämne, optisk fiber, konvex lins, konkav lins, närsynthet, översynthet, spektrum, elektromagnetisk strålning, ozonskikt, 

Genomförande

Arbetsområdet är uppdelat i två delar.

I den första delen studerar vi ljud. Du kommer att läsa, se film, besvara frågor och göra laboration.

I den andra delen studerar vi ljus. Du kommer att arbeta med metoden att lyssna på genomgångar, se filmer och läsa text för att sedan skriva egna sammanfattningar.
Sammanfattningarna kommer att handla om:
- Vad ljus är
- Ljusets brytning i speglar och linser
- Ögat och synen
- Ljus och elektromagnetisk strålning
- Några tillämpningar i vardagen.

Du ska också göra några laborationer som handlar om ljus och skriva labrapport.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid genomgångar, vid avstämningsuppgifter/läxförhör och i dina labrapporter.
Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov som gäller begrepp och samband.

Elevinflytande

Under arbetets gång kommer du att få eget inflytande över dina sammanfattningar och formen för dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömningen gäller fysik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmågan att beskriva och förklara.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Ex. Du kan resonera om ljudstyrka och tonhöjd på ett enkelt sätt.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Ex. Du kan resonera om ljudstyrka och tonhöjd på ett utvecklat sätt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband. Ex. Du kan resonera om ljudstyrka och tonhöjd på ett välutvecklat sätt t.ex med bilder. Du kan också visa på likheter och skillnader hos begreppens betydelse mellan ljud och ljus.
Fysik
Förmågan att göra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.