👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2021-03-22 15:14 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F – 3 Geografi Bild Historia Svenska
Du kommer att få lära dig hur människor levde under forntiden i Norden men främst i Sverige. Utifrån en tidslinje lär vi oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer även gå igenom universums och livets uppkomst, istiden samt dinosauriernas tid. Vi ska även lära oss om hur forntiden idag har lämnat spår efter sig i vår natur och i språkliga uttryck.

Innehåll

Centrala begrepp:

tidslinje, big bang, istid, rundhäll, flyttblock, jättegrytor, rullstensås.

forntid, stenålder, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, vikingar, mytologi.

 

Målet med arbetet:

Få en ökad förståelse om hur livet för djur och människor har utvecklats under historien. Fokus ligger främst på istiden, stenålder, bronsålder, järnålder. Du får lära dig hur människorna levde och hur de utvecklades under tidens gång, vilka spår som än idag finns kvar från forntiden samt hur människornas religiösa tankar framträdde.

 

Centralt innehåll (F-3):

Se nedan.

 

För att uppnå målen med arbetet kommer vi att:

Ha gemensamma genomgångar och diskussioner

Läsa gemensamt

Läsa enskilt

Svara skriftligt på läsförståelsefrågor

Titta på Arkeologens dotter (serie på UR) samt diskutera

Titta och diskutera övriga informationsfilmer (t.ex. BIG BANG, dinosaurier, evolution)

Praktiskt skapande: Färglägga och konstruera en mammut

Rita bilder 

Skriva fakta om olika tidsåldrar, mytologiska gudar, valfri dinosaurie m.m.

 

 

Du kommer att få visa att du lärt dig genom att:

Delta aktivt på lektionerna

Svara korrekt på läsförståelseuppgifter

Delta i praktiskt skapande 

Utföra en avslutande diskussionsuppgift (para ihop-uppgift) i liten grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3