👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär på lekplatsen - kraft och rörelse. VT- Vecka 12-18

Skapad 2021-03-22 15:20 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi ska jobba med kraft och rörelse på lekplatsen. Vi ska utföra undersökningar för att lära oss om begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du har många gånger åkt rutschbana och gungat på en lekplats i din närhet men nu ska vi göra det med "forskarglasögonen" på för att lära oss om fysikens regler. I klassrummet och på lekplatsen ska vi göra undersökningar för att förstå begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Innehåll

Undervisning

 • Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet där vi berör alla begrepp du ska lära dig.
 • Vi kommer att göra undersökningar i klassrummet och på skolgården för att lära oss om några av fysikens regler.
 • Du ska dokumentera dina undersökningar och sedan arbeta med dem i klassrummet innan vi gör grupper där ni får presentera de olika begreppen.

Bedömning, du skall kunna:

 • använda dig av begreppen tyngdkraft, friktion, balans, jämvikt, tyngdpunkt.
 • utföra undersökningar i klassrummet och på lekplatsen utifrån instruktioner.
 • dokumentera ditt arbete genom text, bild och film.
 • jämföra  din dokumentation med någon annan.
 • visa dina kunskaper genom att delta i undersökningar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3