👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6 - Hindusim & Buddhism

Skapad 2021-03-22 15:22 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Vem var egentligen Buddha? Varför får man inte äta ko om man är hindu? Varför har Vishnu fyra armar? Hur mycket god karma har du samlat på dig i ditt liv? Alla dessa frågor kommer få sina svar i detta spännande arbetsområde om hinduism och buddhism. Håll i er, för nu kör vi!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Religionernas gudar
 • Religionernas syn på hur världen och människan skapades
 • Hur religionerna ser på livet efter döden
 • Religionernas högtider och ceremonier 
 • Religionernas heliga böcker och gudstjänstlokaler
 • Religionernas lagar och regler
 • Etik och moral
 • Religiösa begrepp som: Samsara, atma, brahman, karma, moksha, gyllene medelvägen
 • Likheter och skillnader mellan religionerna 

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa i Upptäck Religion
 • Jobba med instuderingsfrågor
 • Genomgångar med Powerpoints
 • Diskussioner i par och större grupper
 • Titta på kortare filmer
 • Begreppskarusell
 • Två mindre tester

Vad ska du lära dig?

 • De viktigaste gudarna inom religionerna
 • Religionernas berättelser om hur världen och människan skapades
 • Vad reinkarnation (samsara) och befrielse från den (moksha) innebär
 • Hinduiska högtider: Holi och Diwali
 • Buddhistiska högtider: Vesak (Buddhadagen) och Loi Kratong
 • Ceremonier: Namngivning, bröllop och begravning
 • Hinduismens heliga böcker: Vedaskrifterna och Upanishaderna
 • Buddhismens heliga böcker: Tipitaka och Dharmapadda
 • Vad hinduer och buddhister ska och inte ska göra enligt sina religioner
 • Problematiken med kastsystemet i en demokrati
 • Kunna resonera om moraliska frågor och använda etiska begrepp som: Ickevåld, karma, medelvägen och en vit lögn
 • Religiösa begrepp som: Samsara, atma, brahman, karma, moksha, gyllene medelvägen
 • Kunna jämföra hinduism och buddhism genom likheter och skillnader

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.