👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myror v.12-13

Skapad 2021-03-22 16:27 i 093021 Förskolan Tule Stockholm Norrmalm
Förskola
Myrors samarbete

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?  Studera myrors samarbete och sedan dra en parallell till oss människor, t.ex vad händer när man får göra saker själv jämfört med när man får göra saker tillsammans. Alla har något att bidra med.

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?  Känsla för att hjälpas åt. Empati.

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet? Vi hoppas på att träffa på myror under vår utflykt för att studera hur de rör sig och om man ser HUR de samarbetar

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?  Jobbar alla myror lika mycket? Hur ser man det? hur tror ni de fördelar jobbet sinsemellan ?

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?  Barnen har uttalat att myrorna bär på barr o dyl. 

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?   Få insikt om myrors "beteenden" vad gäller att hjälpa till

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 mer samarbete

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18