👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och stenåldern

Skapad 2021-03-22 16:29 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig mer om vilka spår man kan se i naturen efter istiden och hur stenåldersmänniskorna levde.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven ska

 • känna till att istiden har funnits,få ett tidsperspektiv på när den senaste istiden ägde rum samt hur den har satt sina spår i naturen i form av t.ex. rundhällar, isräfflor, rullstensåsar, flyttblock och jättegrytor.
 • känna till att isen tryckte ner jordskorpan och att vi har haft en landhöjning sedan isen smält bort.
 • känna till att det började växa mossa, lavar, gräs och småbuskar sedan isen smält bort.
 • känna till att människor (stenåldersmänniskor) började befolka norden när isen smälte bort och att de då fick sin föda genom att samla växter/bär, jakt och fiske och senare genom att odla och ha boskap

Undervisning

Vi kommer att:

 • titta på filmer
 • titta på tidslinjen
 • läsa högt ur böcker/texter som handlar om istiden och stenåldern.
 • arbeta med våra stenåldershäften
 • leta spår i närmiljön

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • berätta vad istiden är och beskriva hur man kan se spår av istiden i naturen
 • rita en bild som beskriver hur de första människorna kom till Norden
 • fylla i ett litet kunskapstest om stenåldern
 • kunna förklara vad en tidslinje är

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3