👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul leklust: café

Skapad 2021-03-22 17:08 i Lillfjällets förskola Östersund
Förskola
Modul leklust ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring lek. I den här modulen får pedagogerna en möjlighet att fördjupa sig i lekens betydelse och att få syn på sin egen roll och inverkan i barnens lek.

Innehåll

Innehåll

”Du och dina kollegor ska nu planera lekstunder där ni i er roll:

 • Observerar
 • Deltar
 • Regisserar

Försök att få syn på i vilken utsträckning barnen använder lekens “grundregler” turtagning, samförstånd och ömsesidighet.”

- leklust moment B


Jag har tänkt att vi ska leka café tillsammans. Målet med denna leken är att barnen ska få träna turtagning, fantasiförmåga samt lite matematik.

Jag ska förbereda innan barnen kommer genom att ta fram de material som finns i dockvrån. Det finns bla tårtor, lussekatter och frukter. Jag ställer fram detta i kiosken.


Steg 2 när barnen kommer in är att jag berättar vad jag tänkt leka med dem och att vi går in i dockvrån tillsammans.


Leken startar.


Steg 3 är att jag som pedagog sakta men säkert ska försvinna ur leken och observera vad barnen gör då (eller hur leken utvecklas eller om den stannar..)

 

Jag kommer att dokumentera genom att ta bilder och anteckna.

Till sist ska jag som pedagog reflektera över vad som faktiskt hände och varför det isåfall hände. Denna dokumentation sker i unikum och i dialog med kollegor.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18