👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedelskemi och matspjälkningsapparaten

Skapad 2021-03-22 17:18 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Kemi Biologi
Livsmedelskemi och matspjälkning

Innehåll

Planering:

Dagarna som är markerade med grönt innebär att vi är i skolan, rött att vi är lediga

Vecka

Tisdag 8.20-9.20 eller 9.50-10.50

Torsdag 14.30-15.20

Fredag 9.40-10.30

12

Lektion 1:

Laboration

Att påvisa kolhydrater: Trommers prov och jod

Labbrapport klar 1/4

Lektion 2:

Introduktion av arbetsområde, arbetssätt och examination. 

Arbete sker i grupprum i Teams

Lektion 3:

Grupparbete

Arbete sker i grupprum i Teams

13

Lektion 4:

Grupparbete

Arbete sker i grupprum i Teams

Lektion 5:

Grupparbete

Arbete sker i grupprum i Teams

 

 

långfredag

15

Lektion 6

Arbete sker i grupprum i Teams, test av inspelningsfunktion

Lektion 7:

Redovisning av ert näringsämne i tvärgrupper på teams, dess spelas in i teams.

Lektion 8:

Introduktion av bedömningsuppgift "Dieter"

16

Lektion 9:

Arbete med bedömningsuppgift "Dieter" 

Lektion 10:

Bedömningsuppgift "Dieter" lämnas in.

Lektion 11:

Test av era kunskaper via forms

 

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

  • hur väl du kan granska texter källkritiskt och använder information i resonemang kring dieter
  • hur väl du resonerar kring hur olika livsmedel påverkar vår hälsa beroende på dess innehåll ur ett kemiskt och biologiskt perspektiv
  • hur väl du visar på kunskaper om olika ämnen i våra livsmedel är uppbyggda kemiskt och hur våra kroppar bryter ned dem. 
  • hur väl du genomför laborationer och dokumenterar dem

Bedömningsuppgifter:

  • laboration och laborationsrapport, Trommers prov och jodprovet (Uppgiften med samma namn)
  • grupparbete (Instruktion grupparbete) med power point och redovisning i tvärgrupper
  • kunskapstest efter redovisning i tvärgrupper och genomförd uppgift om dieter v 16
  • källkritiskt resonemang om journalistisk text (Uppgift, Dieter)

Material vi kommer att använda:

Titano Biologi, ämnena i maten

Titano Kemi, ämnena i maten

Begreppslista

 

Kolhydrater:

kolhydrater - Uppslagsverk - NE.se

Kolhydrater - BEGREPPA (ILT)

Kolhydrater (Vi lär oss om: Kroppens Kemi) (sli.se)

 

Fett:

fetter - Uppslagsverk - NE.se

Fetter - BEGREPPA (ILT)

Fetter (Vi lär oss om: Kroppens Kemi) (sli.se)

 

Protein:

proteiner - Uppslagsverk - NE.se

Proteiner - BEGREPPA (ILT)

Du mår som du äter : Proteinbrist (sli.se)

Proteiner (Vi lär oss om: Kroppens kemi) (sli.se)

 

Vitaminer och mineraler:

vitaminer - Uppslagsverk - NE.se

mineralämnen - Uppslagsverk - NE.se

Vitaminer - BEGREPPA (ILT)

Mineraler - BEGREPPA (ILT)

Du mår som du äter : Vitaminbrist (sli.se)

Vitaminer och mineralämnen - Vi lär oss om: Kroppens kemi (sli.se)

 

Allmänt

näring - Uppslagsverk - NE.se

Näringsämnen (livsmedelsverket.se)a

Bra att veta om näring - 1177 Vårdguiden

Kroppens matspjälkningssystem - BEGREPPA (ILT)

 

Fatta fakta : Näring (sli.se)

 

Uppgifter

  • Trommers prov och jodprovet

  • Dieter

Matriser

Bi Ke
Elevmatris, Livsmedelskemi

Når ännu ej målen
E
C
A
Samtala och diskutera
Du har ännu ej visat att du kan prata om och diskutera frågor som handlar om kemi och då skilja fakta från åsikter, formulerar ställningstaganden med motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om kemi och skiljer då fakta från åsikter, formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om kemi och skiljer då fakta från åsikter, formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om kemi och skiljer då fakta från åsikter, formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Söka information
Du har ännu ej visat att du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra**enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra**utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra**välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Använda utrustning
Du har ännu ej visat att du kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du har ännu ej visat att du kan jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **enkla** slutsatser med **viss** koppling till kemiska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till kemiska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du har ännu ej visat att du kan resonera kring rimligheten i dina resultat och hur undersökningen kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **enkla** resonemang kring rimligheten i dina resultat och **bidra till att ge förslag** på hur undersökningar kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **utvecklade** resonemang kring rimligheten i dina resultat och ** ge förslag** på hur undersökningar kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade** resonemang kring rimligheten i dina resultat i relation till möjliga felkällor och ** gett förslag** på hur undersökningar kan förbättras**och gett förslag på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.**
Dokumentera undersökningar
Du har ännu ej visat att du kan dokumentera dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter
Du har gjort **enkla** dokumentationer av dina undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har gjort **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har gjort **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella kemiska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Du har ännu ej fört några resonemang om kemiska processer och då visat på kemiska samband i naturen.
Du har visat att du kan föra **enkla till viss del** underbyggda resonemang om kemiska processer i organismer, mark, luft och vatten och på **enkelt identifierbara** kemiska samband i naturen.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om kemiska processer i organismer, mark, luft och vatten och på **förhållandevis komplexa** kemiska samband i naturen.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om kemiska processer i organismer, mark, luft och vatten och på **komplexa** kemiska samband i naturen.