👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter under vintern

Skapad 2021-03-22 17:59 i Nygårdskolan Borlänge
På NO- lektionerna ska du arbeta med vad som händer med djur och växter under vintern.
Grundskola F – 3 Religionskunskap Svenska NO (år 1-3)
Vad är det egentligen som händer i naturen på vintern? Hur överlever djuren vintern och vad händer med alla växter och träd? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska...

 • veta vad som händer med träd och växter på vintern.
 • kunna beskriva hur man känner igen vintern.
 • veta vad några olika djur gör på vintern.
 • känna till några stannfåglar, Talgoxe, Domherre, Skata, Blåmes, Koltrast
 • kunna skriva en enkel faktatext
 • veta vilka högtider som infaller på vintern. 


Du ska få:.

 • läsa och lyssna, både till lärare och genom inläsningstjänst.
 • se på film, Svt play Djuren på vintern 60 min
 • diskutera i klassrummet.
 • läsa enkla faktatexter i grupp.
 • skriva enkla faktatexter.
 • Lucktext

Förmågor:

 • Förmågan att använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor.
 • Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.
 • förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband.

Hur du får visa vad du kan:

 • gemensamma samtal
 • rita, skriva och berätta om vintern på olika sätt
 • Prov, skriv hela meningar om bilder kopplat till arbetsområdet

 

Tid:

 • 3 veckor, 2-3  lektioner i veckan, klart v. 11

 

Kunskapsord:

 • smådjur, orm, igelkott
 • rovdjur, varg, järv, räv, björn
 • växtätare, älg, rådjur, hare, björn
 • gnaga
 • anpassning
 • stannfåglar
 • energi
 • lya
 • fridlyst
 • spillning
 • klöver

 

Ord på elevens starkaste språk (Tex Kurdiska, Somaliska, Arabiska mfl:

Material:

 • Boken om No
 • Inläsningstjänst
 • SLI.se - filmer, svt play
 • Internet - fakta om olika djur

Arbetssätt:

I huvudsak gemensamt arbete med läsning, filmtittande och samtal. Eget arbete med läsa/lyssna på texter i NO-boken. Eget arbete med arbetsbok och faktatext.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Re Sv
NO - kunskapskraven i år 3

På väg att nå målen
Har nått målen
Når målen med marginal
I samtal om årstider kan du berätta om förändringar i naturen.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan göra enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter.
 • NO   3
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3