👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 4

Skapad 2021-03-22 20:28 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att läsa är en fantastisk upplevelse! För att läsa och förstå behöver man träna att läsa olika typer av texter. Under läsåret kommer du att få arbeta med olika typer av texter.

Innehåll

Ämne: Svenska

Arbetsområde: Läsförståelse

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

 

Ämne: Svenska

Arbetsområde: Läsförståelse

Vi kommer under åk 6 jobba mycket med förmågan att läsa, förstå vad man läser samt att kunna sammanfatta det man läst. Vi kommer att arbeta med olika typer av texter så som berättande texter, faktatexter, argumenterande, beskrivande och instruerande texter.

Konkreta mål:

- Kunna berätta vad texten handlar om.

- Kunna läsa mellan och bortom raderna.

- Kunna samtala och diskutera innehållet i texten.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- kunna berätta vad texten handlar om.

- läsa mellan och bortom raderna.

- att samtala och diskutera textens innehåll.

Undervisning:

Vi tränar på att förstå det man läser samt kunna samtala och diskutera textens innehåll. 

Vi kommer att läsa:

 • skönlitterära texter
 • faktatexter
 • argumenterande
 • beskrivande texter
 • instruerande texter
 • olika tidningstexter

Vi kommer att jobba både enskilt, i par och i grupp.

Vi kommer också att titta på några program ur serien "Läsmysteriet".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6