👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner

Skapad 2021-03-22 21:52 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Begreppsförmåga:

kunna använda ord som moske, synagoga, kyrka, judendom, kristendom, islam, högtiderna påsk, pesach, id-al-fitr, korset, månen och stjärnan samt Davidsstjärnan. 

Analysförmåga:

jämföra de tre religionerna och se likheter och skillnader

Förmågan att hantera information:

kunna läsa faktatexter ur lärobok och besvara frågor 

Kommunikationsförmåga:

kunna samtala med parkompis och i lärgrupper utifrån bilder och ord och frågor som handlar om livet och döden

kunna återberätta en berättelse från varje religion med hjälp av bilder och stödord samt kunna lyssna på några kompisar som berättar för att lära av varandra hur man kan återberätta på ett intressant sätt

Metakognitiv förmåga:

kunna  berätta om på vilket sätt du lärt dig något, helst dagligen

 

Undervisning och arbetsformer

Ni har önskat att:

* få jobba i par eller smågrupper

* se filmer och diskutera 

 

Vi kommer även att öva oss på att läsa och förstå faktatexter och besvara frågor. Vi jobbar med VÖL-schema för att innan en film t ex få syn på vad vi vet om ämnet, skriva ner vad vi önskar veta samt efter filmen skriva vad vi lärt oss för nytt. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3