👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2021-03-22 22:00 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola 3 – 0 Svenska Teknik Svenska som andraspråk
I detta arbete fokuserar vi på olika föremåls utveckling och funderar över användningsområden och fortsatt utveckling. Vi berör även enkel mekanik och testar att planera och bygga egna rörliga djur. Dessutom har eleverna i uppgift att låtsas att de vore en grej och skriva om det.

Innehåll

Syfte 

 • få en inblick i teknikens värld genom att analysera samt reflektera kring olika tekniska lösningar och dess utveckling
 • använda olika begrepp inom teknikområdet
 • använda teknik för att konstruera

Mål

Du ska:

 • lära dig om olika tekniska lösningar
 • lära dig om olika föremåls användningsområden
 • lära dig om olika föremåls utveckling
 • lära dig att använda teknik för att konstrera ett föremål

Arbetssätt

Vi ser på flera avsnitt både ur serien "Typiskt teknik" som berör bl a datorer, hjulet och att bygga och serien "Mitt liv som grej" som berör bl a plåstret, saxen och visselpipan. Vi utgår även från arbetet "Rörliga djurmodeller" från Teknik tillsammans.

Utifrån detta görs både reflektionsuppgifter, praktiska övningar, skrivuppgifter samt ett konstruktionsarbete där eleven planerar och bygger ett eget rörligt djur med hjälp av bl a kartong och ståltråd. 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt. Under lektionerna visar du vad du lär dig genom att genomföra de olika konkreta övningar som finns inkluderat i temat samt färdigställer ett djur och en skriven text om hur en pryl kan användas. 

Uppgifter

 • Planera och konstruera ett djur

 • Skriva om en pryl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3