👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktauppsats och presentation

Skapad 2021-03-23 08:19 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Att skriva faktatext
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en faktatext om en person som på något sätt hade betydelse i andra världskriget, utifrån olika källor. Du skall öva dig på att omformulera faktan med egna ord. Du ska också göra en presentation av din person

Innehåll

 

Bedömning:

Under lektionerna kommer ni att skriva en faktatext om en person som levde under andra världskriget. Denna person påverkade kriget på något sätt. Skriv om han/henne. Du ska också presentera personen för klassen så gör även en kort presentation. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Faktauppsats och presentation

Insats krävs
Grundläggande kunskaper, E
Utvecklade kunskaper, C
Väl utvecklade kunskaper, A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Muntlig presentation, struktur
Huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Med fungerande struktur och innehåll.
Muntlig presentation, anpassning
Med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.