👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden vt-21

Skapad 2021-03-23 09:00 i Rönnängs skola Tjörn
Grundskola 4 – 5 Historia
Vi går igenom svensk medeltid

Innehåll

Området omfattar veckorna 16-21

Arbetssätt:

Vi har sidorna 52-105 i textboken som grundmaterial. Till detta finns arbetsboken med instuderingsfrågor.

Vi kommer även att se på en del filmer.

Jag föreläser och diskuterar med klassen.

Examinationen kommer att ske genom ett grupparbete, där eleverna redovisar genom power-point.

Examinationsområden:

 1. Böndernas liv
 2. Kung och adel
 3. Städerna
 4. Den medeltida kyrkan
 5. När Sverige blev Sverige

 

 

När vi är färdiga skall eleverna kunna följande:

 • Kunna lite om övergången från vikingatid till medeltid
 • Grovt känna till hur det gick till när Sverige blev ett enat rike.
 • Känna till lite om böndernas levnadsvillkor
 • Kunna redogöra för hur det kunde bli en befolkningsökning
 • Känna till hur kyrkan fungerade och vilken roll den spelade under medeltiden
 • Känna till vilka samhällsklasser som fanns under medeltiden
 • Känna till vilka som var adel och vad det innebar.
 • Lite om riddare
 • Känna till vad digerdöden var och dess konsekvenser
 • Kunna berätta lite om livet i staden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6