👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem

Skapad 2021-03-23 08:57 i Förskolan Skogsbacken Örbyhus Tierp
Förskola
Göra lärandet synlig från pedagog- barn- vårdnadshavare- pedagog

Innehåll

Kartläggning barnens intresse 

Barnens intressen med kopplingen till deras lärande blir synligt i veckobloggen och personlig lärlogg

Specifikt lärande mot vårdnadshavare

Att vårdnadshavare ger återkoppling via barnets personliga lärlogg, samt det dagliga samtalet.

Vi skulle önska att ni vårdnadshavare svarar på några frågor kopplat till unikum som vi kan vara behjälpta av i vår utvärdering vid terminen slut.  Frågorna kommer i en lärlogg till det enskilda barnet och svaren kan endast ses av pedagogerna.  Ni svarar i kommentarsfältet i slutet på lärloggen.

Vad krävs av oss pedagoger?

Vi ska uppmuntra till att läsa i unikum. Vi har en positiv inställning till bemötande av vårdnadshavare och ställer frågor som ger möjligheter till att VÅGA fråga och få insikt i verksamheten.

Att vi pedagoger överlämnar barnen med betydelsefull information om dagens lärande, samt om det hänt något.

Vad krävs det av miljön?

Ett bra möte vid överlämning morgon och eftermiddag. Beroende på tidpunkt på dagen har pedagogen olika möjlighet till prat.

På grund av Coronarestrektioner sker lämningar och hämtningar snabbare, då pedagoger måste möta upp i hallen och sedan vara tillgänglig för barnen på avdelningen.

Aktiviteter/utmaningar till barnen

Att låta barnen vara med och göra sin egen lärlogg på något de lärt sig  

Hur dokumenterar vi?
Varje vecka kan ni se hur vi kopplar vårt fokusområde till utbildning och lärande i veckobloggen för avdelningen Vitsippan.

Foto, lärlogg, Unikum, reflektioner och video.