👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Teknik - Ägglandaren

Skapad 2021-03-23 09:32 i Roslagsskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Du ska konstruera en ägglandare. Vad är det, undrar du kanske. Det är vad du hittar på. Det ska vara något som du kan sätta ett ägg i och som man sedan kan släppa från 5 meters höjd utan att ägget går sönder. Du tänker ut hur ägglandaren ska se ut och vilket material du tänker använda. Det kan vara material du har hemma, eller material du hittar i naturen eller liknande. Bara fantasin sätter gränser.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.12 - 21 (lab-lektionerna)

Förmågor

 • Välja handlingsalternativ i arbetsprocessen
 • Pröva och ompröva lösningar och idéer
 • Dokumentera i form av skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser
 • Beskriva och sammanfatta konstruktions- och teknikutvecklingsarbete

Vad ska jag lära mig?

 • Utveckla idéer i ett konstruktionsarbete
 • Dokumentera arbetsprocessen
 • Göra en teknisk ritning

Hur ska jag visa att jag kan det (Bedömning)

 • En dokumentation över arbetsprocessen

Innehåll i teknikrapporten

Följande ska finnas med i din teknikrapport:

1. En lämplig rubrik

2. Vad är syftet med uppgiften?

3. Vilket material du har använt.

4. En enkel förklaring på vad du har byggt med en enkel skiss.

5. Hur gick arbetet? Hur tänkte du? Problem och hur du löste dem.

6. Flera bilder som visar hur arbetet med din ägglandare utvecklades. En eller flera bilder på din färdiga konstruktion.

7. Teknisk ritning av din ägglandare.

8. Vad är du nöjd med?

9. Vad hade du kunnat göra bättre?

10. Övrigt: Här finns utrymme att skriva egna kommentarer eller reflektioner om uppgiften eller annat du upptäckt om kommit fram till. 

11. Namn och klass

Film:

Teknisk ritning

Att systematiskt pröva och ompröva i teknik

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • 27/4 - Lab Ägglandaren

 • Teknikrapport - Ägglandaren

Matriser

Bedömningsmatris teknik

Lägre ---------------------------->
-------------------------------------->
----------------------->Högre
Systematisk undersökning
Pröva och ompröva lösningar och idéer
Du har konstruerat en ägglandare som du själv utvecklat genom att pröva olika idéer och lösningar.
Du har konstruerat en ägglandare som du själv utvecklat genom att pröva och ompröva olika idéer och lösningar.
Du har konstruerat en ägglandare som du själv utvecklat genom att systematiskt pröva och ompröva olika idéer och lösningar.
Handlingsalternativ i arbetsprocessen
Du beskriver arbetsprocessen och de handlingsalternativ som du arbetar efter och som du har fått hjälp att ta fram och bearbeta.
Du beskriver arbetsprocessen och de handlingsalternativ som du arbetar efter och som med någon bearbetning leder framåt.
Du beskriver arbetsprocessen och de handlingsalternativ som du arbetar efter och som med leder framåt.
Dokumentation
Du gör en enkel dokumentation av arbetet med skiss, ritning och rapport där arbetsprocessen till viss del går att följa.
Du gör en utvecklad dokumentation av arbetet med skiss, ritning och rapport där arbetsprocessen relativt väl går att följa.
Du gör en välutvecklad dokumentation av arbetet med skiss, ritning och rapport där arbetsprocessen väl går att följa.