👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Särskola

Skapad 2021-03-23 19:42 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
I detta arbetsområde kommer ni att få kunskap i hur celler samarbetar för att bygga ihop hela kroppen till olika organ som i sin tur samarbetar för att kroppen ska fungera. Dessutom så kommer vi att samtala, diskutera och argumentera kring sex & samlevnad.

Innehåll

Konkretisering av målen

Kunna samtala kring träning och kost

Kunna samtala kring missbruk och beroende

Kunna samtala kring känslor, tankar, relationer

Kunna samtala kring identitet och jämställdhet samt hur media påverkar våra tankar kring genus

Kunna samtala kring abort, preventivmetoder och befruktning

Kunna argumentera och kritiskt granska källor som eleverna stöter på

Kunna utföra en laboration efter en given planering

Kunna dokumentera laborationen med text, bild och/eller tabell 

Kunna beskriva och förklara vilken roll cellerna har i kroppen samt hur de sätts ihop för att bilda olika organ/organsystem

Kunna beskriva och förklara vad ett organ och organsystem är

Kunna beskriva och förklara matens väg

Kunna beskriva och förklara andningen

Kunna beskriva och förklara hjärta & blodomlopp

Kunna beskriva och förklara hur njurarna och levern renar kroppen

Kunna beskriva och förklara immunförsvarets roll i kroppen

Kunna beskriva och förklara vilken funktion skelettet, musklerna och huden har

Kunna beskriva och förklara förändringarna som sker hos pojkar och flickor i puberteten

Kunna beskriva och förklara hur en befruktning går till samt vad en graviditet är

Kunna beskriva och förklara olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet

Kunna beskriva och förklara vad en könssjukdom är och hur vi kan skydda oss

Kunna beskriva och förklara några preparat som är beroendeframkallande

 

Undervisning

       Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner

       Grupparbete med expertområden

       Texter och länkar från Clio, studi.se, enstaka stenciler, ILT

       Begreppslista

       Laborationer

o   Laborationsrapport

 

Vecka

Innehåll

Lärandemål

Praktiskt

12

Introduktion – Grupparbete

Cellen

Överblick – Organsystem

Kunna beskriva och förklara vilken roll cellerna har i kroppen samt hur de sätts ihop för att bilda olika organ/organsystem

Kunna beskriva och förklara vad ett organ och organsystem är

Studi

-          Cellen

-          Cellens specialisering

Boken

Biologi utkik s. 110-113

Laborationer

13

Matspjälkning

Blodet

Immunförsvar

 

Kunna beskriva och förklara matens väg

Kunna beskriva och förklara hjärta & blodomlopp

 Kunna beskriva och förklara immunförsvarets roll i kroppen

Studi

-          Matspjälkning: Mun till mage

-          Matspjälkning: Tarmarna

-          Enzym

-          Blodet

-          Blodgrupper

-          Lymfsystemet

-          Epidemier & pandemier

-          Vaccinationer

-          Hormoner

Boken

Blodomlopp utkik s. 124-127

Matspjälkning utkik s.130- 133

Laborationer

14

PÅSKLOV

15

Andning

Blodomlopp

Reningssystem

Kunna beskriva och förklara andningen

Kunna beskriva och förklara hjärta & blodomlopp

Kunna beskriva och förklara hur njurarna och levern renar kroppen

 

Studi

-          Andning

-          Hjärtat

-          Hjärt & kärlsystemet

-          Njurarna

Boken

Andning Utkik s. 128-129

Blod Utkik s. 124-127

Reningsverk s. 134-135

Laborationer

16

Skelett

Muskler

Hud

Kunna beskriva och förklara vilken funktion skelettet, musklerna och huden har

Kunna utföra en laboration efter en given planering

Kunna dokumentera laborationen med text, bild och/eller tabell 

Studi

-          Skelettet

-          Muskler

-          Hud

Boken

Skelett och muskler s. 118-121

Hud s. 114-117

Laborationer

17

Kropp & Själ

-          Mående

-          Sjukdomar

-          Träning & kost

 

Kunna samtala kring träning och kost

Kunna argumentera och kritiskt granska källor som eleverna stöter på

 

Studi

-          Syreupptagning –Syre & utan syre

-          Näringsämnen

-          Kolhydrater

-          Protein

-          Fetter

-          Vitaminer

-          Mineraler

-          Dopning

-          Depression

Boken

Hälsa s. 168-173

Laborationer

18

Kropp & Själ

-          Beroende

Kunna samtala kring missbruk och beroende

Kunna beskriva och förklara några preparat som är beroendeframkallande

Studi

-          Drogberoende

-          Alkohol

-          Tobak

Boken

Beroende s. 174-175

Laborationer

19

Sex & samlevnad

-          Kärlek

-          Relationer

-          Lär känna din kropp

 

Kunna samtala kring känslor, tankar, relationer

Kunna samtala kring identitet och jämställdhet samt hur media påverkar våra tankar kring genus

Studi

-          Känslornas biologi

-          Det här händer när du blir kär

-          Att bli ihop

-          Att vara tillsammans

-          Att göra slut

 

Boken

Könsorgan s. 148-151

Laborationer

20

Sex & samlevnad

-          Genus

-          Sex

-          Kunna diskutera, samtala och argumentera kring abort, preventivmetoder och befruktning

-          Kunna argumentera och kritiskt granska källor som eleverna stöter på

-          Kunna beskriva och förklara hur en befruktning går till samt vad en graviditet är

-          Kunna beskriva och förklara olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet

-          Kunna beskriva och förklara vad en könssjukdom är och hur vi kan skydda oss

Studi

-          Preventivmetoder

-          Sexuellt överförbara sjukdomar

-          Bakterier

-          Virus

-          Omskärelse

-          Kvinnlig könsstympning

-          Mödomshinnan

-          Onani

Boken

-          Spektrum: s.383-387

-          Spektrum: s.388-392

Laborationer

 

21

Buffert

 

 

Uppgifter

 • Laborationer Kondomer

 • Laboration Bindor/Tamponger

 • Expertområde

 • Brevskrivande

 • Prov Människokroppen åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9

Matriser

NO
Bedömningsmatris, NO, Lsär 11, åk 9

E
C
A
Människans organ
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Förebyggande hälsovård
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Preventivmetoder, identitet & olika relationer
Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.