👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3: Språkhistoria och språkliga förändringar

Skapad 2021-03-24 08:43 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Människans förmåga att teoretisera kring språk som fenomen särskiljer oss från andra djur, menar språkforskare. I detta arbetsområde är det precis det vi ska göra. Fokus är på det svenska språket, men vi kommer också att snegla mot andra delar av världen för att uppnå en djupare förståelse för hur språk byggs upp, utvecklas och förändras.

Innehåll

 

Vad?

Vi fördjupar oss i det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. I samband med detta gör vi några jämförelser med andra språk och återbesöker dialekter. Vi kommer också att titta närmre på språkförändringar. 

 

 

Hur?

Vi kommer att använda oss av följande former för lärande: föreläsningar, läsa kap. 5 i Insikter i svenska: Svenska 2-3, utforskande samtal, debatt, diskussioner, redovisningar om ord, samt en avslutande skriftlig examination. 

 

 

När?

Vi startar v. 15 och vi siktar på att avsluta arbetsområdet v. 19, beroende på hur arbetet kommer att gå och hur mycket tid som kommer att gå åt till resterande tal från förra arbetsområdet. Mer information om datum och innehåll presenteras fortlöpande i Google Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  E