Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats vt21 åk 9 (samarbete med SO)

Skapad 2021-03-24 10:54 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Svenska
I det här arbetsområdet samarbetar Svenskan med SO:n för att skriva en uppsats. Ni kommer alltså att arbeta med ett innehåll från Jens och historien men skriva en uppsats i svenskan.

Innehåll

Innehåll:

Under de närmaste veckorna kommer ni arbeta både i SO:n och Svenskan med att lära er om 1900-talets historia (fokus andra världskriget). Ni kommer i detta att hitta, välja ut och använda er av källor för att skriva en uppsats.


Bedömning:

Arbetsområdet bedöms utifrån den skrivna uppsatsen. I svenskan bedöms hur väl ni hittar, granskar och sammanställer olika källor. Även hur väl ni skriver och anpassar er till texttypen bedöms.

Uppgifter

 • Uppgift för att skriva uppsatsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Modern litteratur åk 9 2020

Skriva texter

E
C
A
Språklig korrekthet och textbindning
Textens språk fungerar i huvudsak vad gäller textbindning och grammatik. Du använder en del sambandsord och styckesindelning. Texten har också en röd tråd i din text.
Textens språk är relativt utvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder oftast sambandsord och stycken vilket skapar flyt i texten. Texten har också en tydlig röd tråd.
Textens språk är välutvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder sambandsord och stycken väl vilket skapar gott flyt i texten. Texten har också en tydlig röd tråd.
Språklig variation
Färdigheten att variera språket för att skapa en levande text.
Du varierar ditt språk till viss del med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har en del onödig repetition.
Du varierar ditt språk relativt väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har lite onödig repetition.
Du varierar ditt språk väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har nästan ingen onödig repetition.
Anpassning till texttyp
Texten ska vara formell, redogörande och det ska vara tydligt vad som är fakta och vad som är egna resonemang.
Texten är i huvudsak anpassad till texttypen (uppsats) i sitt språk och stil.
Texten är relativt väl anpassad till texttypen (uppsats) i sitt språk och stil.
Texten är väl anpassad till texttypen (uppsats) i sitt språk och stil.

Söka, välja ut och granska källor

E
C
A
Söka och välja ut källor
Du har använt minst en källa utifrån Kristians rekommendationer. Källorna du använt är till viss del relevanta och trovärdiga.
Du har använt minst två källor utifrån Kristians rekommendationer och/eller andra. Källorna du använt är till relativt relevanta och trovärdiga.
Du har använt minst tre källor utifrån Kristians rekommendationer och/eller andra. Källorna du använt är relevanta och trovärdiga.
Granska källor
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dina källors trovärdighet. (Du använder någon av trovärdighetens fem kriterier korrekt)
Du för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om dina källors trovärdighet. (Du använder några av trovärdighetens fem kriterier)
Du för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om dina källors trovärdighet. (Du använder alla relevanta trovärdighetskriterier)

Sammanställa källor

E
C
A
Källreferera
Du refererar till dina källor i löpande text och i en källförteckning.
Din text har en i huvudsak fungerande struktur för källreferens. (Du källrefererar vid enstaka tillfällen i din löptext och har någon form av källförteckning)
Din text har en relativt välfungerande struktur för källreferens. (Du källrefererar vid några tillfällen i din löptext och har en tydlig källförteckning)
Din text har en välfungerande struktur för källreferens. (Du källrefererar löpande vid lämpliga tillfällen i din löptext och har en tydlig och exakt källförteckning)
Använda källor
Du sammanfogar dina egna tankar med sammanfattningar och citat från olika källor.
Du har något citat och/eller enkla sammanfattningar av källor.
Du har citat och utvecklade sammanfattningar av källor.
Du har citat och välutvecklade och nyanserade sammanfattningar av källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: