👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2021-03-24 14:19 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur kommer det sig att alla barn kan gå i skolan i Sverige? Hur kommer det sig att butiker säljer annat än mat och vem är det egentligen som betalar de vuxnas lön?

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • kommunikation
 • samarbete
 • talförståelse
 • problemlösning
 • reflektion

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta om vad som finns i ett samhälle och vad som behövs för att samhället ska fungera
 • nämna olika yrkeskategorier och arbetsplatser i ett samhälle
 • ha kännedom om hur pengar används i ett samhälle och dess värde

Begrepp

 • kommunikation
 • samhälle
 • värde
 • skatt
 • yrke
 • renhållning
 • budget
 • byggnader
 • ritning
 • butik
 • cirkulera
 • spara

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • genomföra gruppdiskussioner
 • arbeta med begreppen muntligt 
 • argumentera och resonera

Du kommer att:

 • delta i diskussioner i olika konstellationer  

 

V.14

Lektion 1: 

1. Vad är ett samhälle?

 

2. Skriv ned ett vad som finns i ett samhälle. 

Vilka yrken och samhällsfunktioner finns i Bälinge och Lövstalöt?

Vilka tycker ni är viktigast?

Vilka yrken och samhällsfunktioner önskar ni fanns i närområdet?

 

3. Klipp ut och klistra in märken på samhällsbilden.

 

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • kooperativa arbetssätt, så som EPA och APE

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Observationer och samtal genom hela arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3