👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De mäktiga fem

Skapad 2021-03-24 15:36 i Bockaraskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi ska arbeta praktiskt och teoretisk med de fem enkla maskinerna: kilen, lutande planet, hävstången, skruven och hjulet.

Innehåll

Målet är att du ska ha kunskap om hur följande maskiner fungerar:

   Lutande planet

 •  Kilen
 •  Lutande plan
 •  Hävstången
 •  Hjulet
 • Skruven

  Du ska också kunna:

  • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
  • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen
  • Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer
  • Praktiskt utföra olika uppgifter kopplade till de olika maskinerna

  Vi kommer att öva:

 • Förmågan att lösa problem.
 • Förmågan att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • Förmågan att dokumentera ditt arbete i form av skisser med förklarande begrepp och symboler
 • Förmågan att arbeta enskilt och i grupp.

Jag kommer att bedöma hur du:

 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Gör dokumentationer och skisser 
 • Drar slutsatser av vilken lösning som är bäst i olika situationer

 

 • Detta kommer att ske dels muntligt på lektionerna
 • Genom en skriftlig prov slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6