👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktier och värdepapper läsåret 2020 - 2021

Skapad 2021-03-24 15:38 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Företagsekonomi
Aktier och värdepapper

Innehåll

Vecka 34 - 41 aktiekunskap grunder kapitel 1 - 5

Vecka 42 examination grunder

Vecka 43 - 46 företagsekonomi och aktiematematik kapitel 6 -7

Vecka 47 examination aktiematematik

Vecka 48 - 2 aktielistor och branscher kapitel 8 -10

Vecka 3 -16 aktieaffärer kapitel 11 - 16

Vecka 17 examination aktieaffärer

Vecka 18 fonder, alternativ och beskattning kapitel 17 - 21

Vecka 20 examination fonder 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

För
Aktier och värdepapper läsåret 20 - 21

Omdöme E
Omdöme C
Omdöme A
Bedömning
Kunskapskrav
Kapitalmarknadens roll i samhället
Eleven beskriver översiktligt kapitalmarknadens roll i samhället. Eleven beskriver översiktligt kapitalmarknadens villkor utifrån lagar och bestämmelser.
Eleven beskriver utförligt kapitalmarknadens roll i samhället. Eleven beskriver utförligt kapitalmarknadens villkor utifrån lagar och bestämmelser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kapitalmarknadens roll i samhället. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kapitalmarknadens villkor utifrån lagar och bestämmelser.
Skriftliga prov Diskussioner/uppgifter under lektionstid
Ekonomiska begrepp och metoder inom kapitalmarknaden
Eleven redogör översiktligt för ekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt för ekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för ekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.
Skriftliga prov Diskussioner/uppgifter under lektionstid
Förmåga att använda metoder, teorier och modeller inom kapitalmarknaden
Eleven använder med viss säkerhet enkla ekonomiska metoder. Eleven förklarar med enkla teorier och modeller företeelser inom kapitalmarknaden.
Eleven använder med viss säkerhet beräkningsmetoder. Eleven förklarar med hjälp av teorier och modeller företeelser och sammanhang och värderar teoriernas och modellernas användbarhet med enkla omdömen
Eleven använder med säkerhet beräkningsmetoder. Eleven förklarar med hjälp av komplexa teorier och modeller företeelser och sammanhang och värderar teoriernas och modellernas användbarhet med nyanserade omdömen
Skriftliga prov Tradingbok Seminarier
Förmåga att formulera frågeställningar, samla, bedöma och sammanställa information samt dra slutsatser angående kapitalplaceringar
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar angående kapitalplaceringar. Eleven samlar i samråd med handledaren in information från olika källor och gör enkel bedömning av källornas trovärdighet. Eleven sammanställer information och drar enkla slutsatser och deltar i samtal om andra frågeställningar kring kapitalplaceringar. Eleven ger enkla argument för sina ståndpunkter
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar angående kapitalplaceringar. Eleven samlar efter samråd med handledaren in information från olika källor och gör välgrundad bedömning av källornas trovärdighet. Eleven sammanställer information och drar välgrundade slutsatser och deltar i samtal om andra frågeställningar kring kapitalplaceringar. Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar angående kapitalplaceringar. Eleven samlar efter samråd med handledaren in information från olika källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av källornas trovärdighet. Eleven sammanställer information och drar välgrundade slutsatser och deltar i samtal om andra frågeställningar kring kapitalplaceringar. Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter
Skriftliga prov Tradingbok Seminarie Inlämningsuppgift
Förmåga att använda relevant teknik för kommunikation, beräkningar, presentation och dokumentation
Eleven använder i samråd med handledaren relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven använder efter samråd med handledaren relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven använder efter samråd med handledaren relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Nyhetsbevakning Tradingbok Seminarier
Förmåga att bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer han eller hon med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer han eller hon med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer han eller hon med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Tradingbok Reflektioner i samband med olika arbetsuppgifter

För
Prov 1 Grunder kap 1-5

Kunskapskrav fråga 1

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Kunskapskrav fråga 2

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Kunskapskrav fråga 3

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Kunskapskrav fråga 4

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Fråga 5

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

För
Prov 2 aktiematematik

Kunskapskrav fråga 1

F
E
C
A
Kapitalmarknaden

F
E
C
A
Begrepp
Teorier

Kunskapskrav fråga 2

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Fråga 3

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Kunskapskrav fråga 3

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

Kunskapskrav fråga 4

F
E
C
A
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier

För
Prov 3 aktieaffärer kapitel 11 - 17

Kunskapskrav fråga 1

F
E
C
A
Begrepp
Teorier
Kapitalmarknaden

Kunskapskrav fråga 2

F
E
C
A
Begrepp
Teorier
Kapitalmarknaden

Kunskapskrav fråga 3

F
E
C
A
Begrepp
Teorier
Kapitalmarknaden

Kunskapskrav fråga 4

F
E
C
A
Begrepp
Teorier
Kapitalmarknaden
Kunskapskrav fråga 5
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 6
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 7
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 8
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 9
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 10
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 11
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 12
Kapitalmarknaden
Begrepp
Teorier
Kunskapskrav fråga 13
Kapitalmarknaden
Begrepp

För
Tradingbok och presentationer

Presentationer och seminarier

F
E
C
A
Kapitalplaceringar
Förmåga att kunna utvärdera kapitalplaceringar
Relevant teknik
Nyhetsbevakning, seminarier
Egna förmågan
Reflektioner över kapitalplaceringar