👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2021-03-26 09:18 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från. Normer och värden LpFö 2:1 Utveckling och Lärande LpFö 2:2 Barns inflytande LpFö 2:3 Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Valparna

Prioriterat mål

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna och samtala om litteratur och andra texter". (Lpfö 18, 2018, s. 8)

Nuläge

Under VT har vi skolat in nya barn och arbetar med att lära känna varandra, alla ska känna sig trygga, intresserade och nyfikna 

Utveckling pågår när barnen

- När barnen visar intresse och nyfikenhet

- När barnen ställer frågor

Så ska vi arbeta för att nå dit

- Sagostund i mindre grupper

- Berätta flanosagor för att fånga barnens intresse att kommunicera

- Samspel

- Sammarbeta i grupper

- Jobba med känslor

 

Så här ska vi följa upp

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i lärloggen i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

Vi har fokuserat på att arbeta i mindre grupper. Vilket har gett oss utrymme att samtala med barnen kring hur man är en bra kompis, hjälpa barnen att börja samspela, vänta på sin tur, respektera och lyssna på varandra. 

Vi har börjat fånga barnen med högläsning, både enskilt och i grupp. Där ger vi barnen ord, meningar och ett gott språkbruk. 

Det som varit mest framgångsrikt i vårt arbete under vårterminen har varit att dela barnen i mindre grupper. Vilket ger ett lugn för både barn och oss pedagoger. 

 

Vi fortsätter att arbeta i mindre grupper under höstterminen. Vi vill erbjuda barnen högläsning varje dag, både fysiska böcker och digitalt med hjälp av polyglutt.

Värdegrundsarbete kommer att vara i fokus, hur vi är mot varandra och hur en bra kompis är. Under hösten jobbar vi också mycket med att få ihop gruppen.