👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal samt epoken: realismen/naturalismen/sekelskifte

Skapad 2021-03-26 11:24 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Att lära sig argumentera är viktigt för livet. Vi kommer arbeta med argumenterande tal och samtidigt läsa en 1800-talsroman som ni kommer redovisa skriftligt vecka 16.

Innehåll

Argumenterande tal och realism/naturalism/sekelskifte

 

Vecka

Innehåll

9

Argumenterande tal: Genomgång samt övning.

Realism/naturalism – Roman 2 (välj och låna vecka 10.)

10

På plats på skolan 14.15 I G202. Låna 1800-talsroman i biblioteket: Realism/naturalism.

Förbereda tal vecka 13.

11

Förbereda tal vecka 13.

Realism/naturalism. 

12

Realism/naturalism/sekelskifte.

13

På plats på skolan. Examination: Hålla argumenterande tal. Realism/naturalism. Ta med Svenska impulser 2 och din roman.

14

Påsklov

15

Roman utläst. Jämförelse.

16

Examination: På plats på skolan. Skriftlig analys av roman och jämförelse med annan litteratur från denna epok.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sve  -
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
    Sve  -
  • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
    Sve  -

Matriser

Sve
Argumenterande tal Svenska 2

Vissa kunskapskrav för E är ej uppfyllda
E
D På väg mot C
C
B På väg mot A
A
Innehåll och framförande
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Tesen är tydlig. Du har viss kontakt med din publik, t.ex. genom ögonkontakt eller frågor. Valbar: Du använder Google presentationer eller Prezi med viss säkerhet Du förmedlar egna tankar, argument och åsikter
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Tesen är tydlig. Du har viss kontakt med din publik, t.ex. genom ögonkontakt eller frågor. Valbar: Du använder Google presentationer eller Prezi med viss säkerhet samt stöder och tydliggör den muntliga framställningen Du förmedlar egna tankar, argument och åsikter på ett nyanserat sätt
Du genomför med säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Tesen är tydlig. Du förmedlar egna tankar, argument och åsikter på ett nyanserat sätt Framställningen innehåller illustrerande exempel, välgrundade generaliseringar och vidgade perspektiv. Du har god kontakt med din publik, t.ex. genom ögonkontakt eller frågor. Valbar: Du använder Google presentationer eller Prezi med säkerhet och integrerar den väl i den muntliga framställningen.
Struktur
Ditt framförande är sammanhängande och begriplig och dispositionen syns tydligt dvs det finns en inledning, mitt och avslutning samt övergångar mellan dessa. Minst 2,5-4 minuter långt
Ditt framförande är väldisponerat (alla delar är lagom långa i förhållande till varandra) sammanhängande och begripligt och dispositionen syns tydligt dvs det finns en inledning, mitt och avslutning samt övergångar mellan dessa.
Ditt framförande är väldisponerat (alla delar är lagom långa i förhållande till varandra) sammanhängande och begripligt och dispositionen syns tydligt dvs det finns en inledning, mitt och avslutning samt övergångar mellan dessa.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation dvs. du har delvis anpassat språk och stil efter publik, genre och situation (stilfigurer används)
Språket är ledigt (dvs. du talar fritt utan att läsa innantill eller ”låta som en bok”) och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation dvs. du har anpassat språk och stil efter publik, genre och situation (stilfigurer används på ett smidigt sätt).
Språket är ledigt (dvs. du talar fritt utan att läsa innantill eller ”låta som en bok”) varierat (olika ord) och välformulerat (inga ehh, typ, asså eller konstiga meningsbyggnader) och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation dvs. du har anpassat språk och stil efter publik, genre och situation (stilfigurer används på ett välformulerat och smidigt sätt).