Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var är katten?

Skapad 2021-03-26 12:48 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Med utgångspunkt ur ett hållbart perspektiv skapa en förståelse för matematiska begrepp i förhållande till rum.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 1/2-21  av Charlotte och Anna 

 

 

Nuläge/syfte

Barnen visar intresse för matematik i vardagen.  De räknar, skapar med former och sorterar och kategoriserar olika material.  För att utmana dem i deras nyfikenhet har vi gett dem uppdragskort.  Vi har i dessa uppdrag uppmärksammat att barnen behöver utveckla sin förståelse för matematiska begrepp i förhållande till rum.

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Vi vill att barnen utmanas i och utvecklar:

-förståelse för innebörden av olika prepositioner

-förmågan att benämna prepositioner

-förmågan att orientera sig i ett rum

 

Kärnämnen/förmågor:

Koherens: Att förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.

Abstraktion: Att symbolisera och bilda begrepp., förståelse som bygger symboler. 

Begrepp: prepositioner/lägesord

Arbetslagets förhållningssätt:

Medforskande och stöttade med en tro på det kompetenta barnet. Vara lyhörda för barnens funderingar i undervisningen samt i utbildningen under vardagen.

Vetenskaplig grund:

Utvecklingspedagogiskt perspektiv 

Vi vill verka för barns lärande och meningsskapande i en lekfull och omsorgsfull miljö utifrån principerna:

 • Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala
 • Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt
 • Att ta tillvara mångfalden av barns idéer

Arbetslagets kunskapsbehov inom området: 

Kunskap om barns matematiska utveckling

Utvärderingssätt:

- Egen reflektion

- Gemensam reflektion

- Samtal vid planerad undervisning, utbildning, reflektionsvägg samt barnens alster

- Är lyhörda och medforskande i utbildningen och undervisning

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

- Utmaningar

- Gemensamma lekar

- Olika material

- Relevant litteratur och program 

 

Dokumentation:

Dokumentation vid varje undervisningstillfälle samt när ett förändrat kunnande blir synligt utifrån några av de förmågor/begrepp vi valt att arbeta med. Dokumentation på Unikum och tillgängligt på hemvisten.

Formativ uppföljning:

-Tillgängligt material för utforskande och återkoppling 

-I undervisningen arbetar vi mestadels i två grupper som är uppdelade utefter ålder och förmågor. Undervisningen kan även ske i helgrupp samt små spontana grupper.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: