Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

« De l'enfance et de l'avenir » vecka 2- 7

Skapad 2021-03-26 12:49 i Domnarvets skola Borlänge
Imparfait et futur. Eleverna jobbar med verbformerna samt beskriver sin barndom och sina framtidsplaner
Grundskola F Moderna språk - språkval
Tu étais comment comme enfant et quels sont tes projets de l'avenir?

Innehåll

De l'enfance et de l'avenir

år 9 vecka 2- 7

 

Arbetets mål:

Du ska  

 • kunna några former av de vanligaste verben i ”imparfait” och ”futur simple”
 • kunna använda dig av ”imparfait” och skriftligt kunna berätta om din barndom.
 • kunna använda dig av både ”futur proche” och ”futur simple” och skriftligt kunna berätta om dina framtidsplaner.

   

  Arbetssätt

  Under lektionerna kommer du att få genomgång om hur man använder imperfekt och futur simple. Vi kommer att läsa texten «Interview avec grand-père».  Vi kommer också att läsa texterna «Qui vivra verra» och «On verra bien». Vi kommer att öva på att muntligt berätta om barndomen och framtiden samt diskutera med varandra. Vi kommer att använda oss av bokens enkäter för att öva att berätta om vår barndom och framtid. Du kommer få ett häfte där du kan öva på imperfekt och futur simple, häftet är frivilligt, det jobbar du så mycket du vill med.

   

    

   

   

   

  Uppgift

  Du redovisar dina kunskaper genom att skriva ett brev där du berättar om din barndom, berätta t.ex. om hur du var, var du bodde, vem du lekte med och vad du gjorde på dagarna. När du berättar ska du använda dig av "imparfait". Därefter berättar du om dina framtidsplaner, det ska handla om studier, resor, yrke, familj och var du vill bo och du ska använda dig av både "futur simple" och "futur proche".

  Som stöd använder du en mindmap som hjälper dig komma ihåg vad du ska berätta, hur du skriver övar du in.

   

   

  Brevet skriver du fredag v 7

   

   

   

   

Läxor:  

 • Fredag v 3- glosor 
 • Fredag v 5- imparfait och futur simple ändelser                     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kopia av Moderna språk M2 (åk 9)

F
E
C
A
Förståelse:
läsa och lyssna
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. .
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion:
skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: