Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknesagor med programmering i Scratch Jr

Skapad 2021-03-26 13:37 i Stråtjära skola Söderhamn
Beskrivning av arbetet med programmering i appen Scratch Jr.
Grundskola F – 3 Matematik Teknik Svenska SO (år 1-3)
Programmering med Scratch Jr där vi också arbetar med räknesagor.

Innehåll

Block-programmering i Scratch Jr.

Du har får testa på hur det kan vara att jobba med block-programmering.

Block-programmering är en enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker. Genom att kombinera flera block får du katten/figuren i Scratch Jr att röra sig på olika sätt.

Vi kommer börja med en genomgång över vad de vanligaste blocken innebär och hur man byter figur och bakgrund.

Efter det kommer du får arbeta i par eller mindre grupp och testa er fram och lära känna programmet.

Ni kommer att få programmera figurer och göra en varsin räknesaga som ni sedan får visa för en kompis.

Till detta arbete använder vi ipads och appen Scratch Jr.

Vi tränar då bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: