Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Koppling epok, verk och författare v. 12- 17

Skapad 2021-03-26 14:37 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med Litteraturhistoria (epoken Realismen), Charles Dickens och Oliver Twist under ett par veckor framöver. Du kommer att få lära dig hur man söker fakta (vad som är relevant fakta) för olika syften samt hur man kan vara kritisk till den. I slutet av projektet skall du ha lärt dig hur man kan koppla ihop epoken realismen, upphovsmannen(Charles Dickens) och verket (Oliver Twist) med varandra.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med Litteraturhistoria (epoken Realismen), Charles Dickens och Oliver Twist under ett par veckor framöver. Du kommer att få lära dig hur man söker fakta (vad som är relevant fakta) för olika syften samt hur man kan vara kritisk till den. I slutet av projektet skall du ha lärt dig hur man kan koppla ihop epoken realismen, upphovsmannen(Charles Dickens) och verket (Oliver Twist) med varandra.

Innehåll

Lpp Koppling epok, verk och författare v. 12- 17

Vad? Vi kommer att arbeta med Litteraturhistoria (epoken Realismen), Charles Dickens och Oliver Twist under ett par veckor framöver. Du kommer att få lära dig hur man söker fakta (vad som är relevant fakta) för olika syften samt hur man kan vara kritisk till den. I slutet av projektet skall du ha lärt dig hur man kan koppla ihop epoken realismen, upphovsmannen(Charles Dickens) och verket (Oliver Twist) med varandra.   

Varför?

Lgr 11 säger att undervisningen i svenska skall ge eleverna möjlighet att möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Vidare skall undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Hur?

·       * Vi kommer att titta på två filmer som ger dig en förståelse för vad Litteraturhistoria och Realism handlar om. Film 1:

https://www.youtube.com/watch?v=qEx_nKamJ7I Film 2: https://urplay.se/program/158024-hej-litteraturen-realismen

·      *  Vi går igenom ”Checklistan för källkritik” som finns på Skolverkets hemsida.

https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2018/checklista-for-kallkritik-reviderad-2018

·       * Vi söker fakta om realismen (google)

·       *Vi diskuterar olika källor om realismen och sammanställer det viktigaste vi behöver veta med egna ord

·       * Vi söker fakta om Charles Dickens (google)

·       * Vi diskuterar olika källor om Charles Dickens och sammanställer det viktigaste vi behöver veta med egna ord

·       * Vi återkommer till August Strindberg och ”Ett halvt ark papper” för att förstå  att koppla ihop hur verksamma författare och deras verk speglats av den tid de har tillkommit i.  

         https://www.grundskoleboken.se/wiki/Ett_halvt_ark_papper_-_l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else

·       * Vi tittar på filmen Oliver Twist  https://www.youtube.com/watch?v=srzTKguyAhg

 

Bedömning

Redovisning av källor och källkritik sker löpande under lektionstid (muntligt och skriftligt)

Skriftlig analys av koppling mellan realismen, Charles Dickens och Oliver Twist. Längd på analys: Max 1 A4 Senaste inlämning: Torsdag v. 17 29/4

Läsning - läsförståelse

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Litteratur i sammanhang

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Hantera information

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställa information

 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: