Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotoparafras åk 9

Skapad 2021-03-26 16:28 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Eleverna ska fota sig själva som de vore i en tavla. De ska tänka på bakgrunden, färger, kläder, frisyrer. Hur kan de efterlikna en målning på ett fiffigt sätt.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska fota dig själv som om du vore i en tavla. Efterlikna bakgrunden, färger, kläder, frisyrer och alla de små detaljerna. Hur kan du efterlikna en målning på ett smart sätt? Uppgiften går ut på att planera och vara kreativ med lösningar, fotot tas på en sekund. Men uppgiften går också ut på att bli medveten om hur vissa bilder använts och görs.

Innehåll

Parafras av känt konstverk

VAD ska du göra?

Vi ska jobba med parafraser där du ska du göra en fotoparafras med det material du hittar hemma hos dig själv. 

 

VARFÖR?

Lära dig att återanvända andras bilder i ditt eget bildskapande

Använda foto för bildframställning

Lära dig om bildens komposition

Lära dig om konstbilder från olika tider

 

HUR?

Välj ett av konstverken som presenterats i bildspelet. Du kan välja konstverket av Magritte, Da Vinci, Wood, Kahlo eller Van Gogh.

Studera konstverket noga och analysera hur det är uppbyggt, vilket motiv, bakgrund, föremål, färger osv.

Planera hur du ska lösa uppgiften och tänk igenom vilken rekvisita som behövs för att efterlikna bilden. 

Uppgiften (slutfotot) skall vara inlämnad i CLASSROOM under uppgiften Parafras.

 

Uppgiften är att du ska göra en fotoparafras av din valda bild. Alltså: du ska fota dig själv som bilden (om det är flera i bilden så får nu låna några familjemedlemmar/syskon). Du ska efterlikna bilden på ett intressant sätt. 

Du kan försöka efterlikna målningen/fotografiet exakt eller ändra på saker som du tycker ska betonas. Du kan göra en modern variant av målningen/fotografiet och ersätta vissa saker i bilden med mer moderna ting. Du ska helt enkelt göra en fiffig och intressant tolkning av målningen/fotografiet som du fotar, men man ska tydligt känna igen originalkonstverket.

Tänk på saker som: Hur ser bakgrunden ut? Vilka färger innehåller bilden? Vem porträtteras? Var är personen någonstans? Vad för kläder har personen? Vilken slags frisyr? Vad gör personen? Finns det några föremål på bilden? Hur är ljussättningen i bilden? Ett varmt ljus eller ett kallt, och hur efterliknar du det? 

Du ska bygga upp och planera din bild. Vad för bakgrund behövs? Behöver du måla något eller finns det något tyg hemma? Har jag några kläder som kan likna porträttets? Finns det någon lampa som kan belysa mig? Behöver jag sminka mig?

Använd dig av det material, möbler och saker du har hemma. Använd din fantasi och kreativitet, försök hitta lösningar.

Uppgiften går ut på att planera och vara kreativ med lösningar, fotot tas på en sekund. Men uppgiften går också ut på att du blir medveten om hur vissa bilder använts och görs. 

Alla ska välja en egen bild och planera ut efter den, men givetvis kan man samarbeta, ge varandra idéer.

Denna teknik (att ta en bild och göra något eget av den) har använts flera gånger i konsten, i reklam, tv-serier och filmer. Det är så pass vanligt att man knappt tänker på det eller är omedveten att det är från en målning eller fotografi. 

Du får redigera bilden i valfritt program om du vill- men om du gör det så måste du visa bilden även före redigeringen.

Lycka till! 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Parafras åk 9

F
E
C
A
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: