Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8MMAVT21 Kap 4 - Omkrets och area

Skapad 2021-03-26 17:56 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Den här gången arbetar vi med arbetsområdena: OMKRETS och AREA. Kapitelmodell Varje kapitel inleds med en diskussionsbild som anknyter till kapitlets innehåll och en målbeskrivning som talar om vad vi hoppas att du kan när du arbetat med kapitlet. Målen! I målen ställer vi oss frågan - Var är vi på väg? Här lägger vi vikten på mål syfte och mål för lärandet samt kriterier för måluppfyllelse. Kapitlets innehåll består av: Gemensamma spåret del 1 (blå sidor). Aktivitet 4:1 och 4:2 - hjälper dig att upptäcka och utveckla olika begrepp, metoder och samband. Teorirutorna - beskriver begrepp eller ger förslag på metoder. Uppgifterna - ökar din förståelse och din färdighet samt utvecklar din förmåga att lösa problem. Problemlösningen 4:1 och 4:2 - tränar dina förmågor och matematiska strategier. Tänk efter 4:1 och 4:2 - ökar din förståelse genom att ha diskution kring sådant som du nyligen arbetat med. Diagnos 4:1 och 4:2 - ger dig en uppfattning om du uppnått målen i den gemensamma delen. Spår 1 (de gröna sidorna) - behandlar baskunskaperna i Gemensamma spåret. Det tillkommer inga nya moment. Spår 2 (De röda sidorna) - fördjupar och utvidgar det som tidigare behandlats. Det är av mera utmanande karaktär. Utmaningar - kluriga uppgifter, som du kan försöka lösa när som helst under året. Kapiteldiagnos 4 - hjälper dig att se om du nått målen för hela kapitlet. Repetition 4 - omfattar och repeterar innehållet från kapitlet. Det tillkommer inga nya moment. Något extra 4 - är fördjupande och av mera utmanande karaktär. Kapitlet avslutas med en Sammanfattning.

Innehåll

 

Kap 4 - Omkrets och area

Sid. 143-196

 

Mål

 

När vi har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel

• förklara samband mellan omkrets och area

• beräkna skala samt göra förstorningar och förminskningar när skalan är känd

• känna till hur omkrets och area vid förstoringar och förminskningar

 

 

Planering

Under vårterminen 2021 använder vi Classroom : Klass 8m 20/21 Matematik och NO. Kurskod:n45j45y

Ni som är hemma kan följa planeringen i Matematik och NO-planeringen som vanligt. Jag kommer dessutom att lägga ut facit till NO-begreppen och instuderingsuppgifterna samt svar till de diagnoser och problemlösningar som dyker upp i matematiken.

 

Matematikplanering:

https://docs.google.com/document/d/1gw72OTdUTeG_OR47QvnS2KkeUP6u5O3gQUH1JOB8uJw/edit

 

NO-planering:

https://docs.google.com/document/d/1HlPWMkd7UpY5FcLQelr0A8Orq6CBSOt3SkKmbd0Ylwk/edit

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: