Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la ciudad, spanska, år 8

Skapad 2021-03-26 22:52 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta avsnitt arbetar vi med att förstå innehållet i talat språk och texter som ger vägbeskrivningar, berättar om vilka byggnader och platser som finns i ett bostadsområde, och om olika sätt att transportera sig. Vi lär oss också att uttrycka något vi ska göra i framtiden (futurum). Vi utgår från Colores 8, s. 62-76.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
 • Att prata och göra dig förstådd.
 • Att skriva en begriplig text.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.
 • Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • Ord för färdmedel
 • Stadens byggnader och platser
 • Verbet ir (ir en...)
 • Hay/está/están
 • Futurum (ir a + infinitiv)
 • Några lägesord
 • Vägbeskrivningar

 

Vad du ska kunna efter att vi avslutat arbetsområde:

 • kunna ord för färdmedel
 • kunna ord för olika byggnader och platser
 • kunna berätta om ditt boende t ex hur du bor och vad som finns i området där du bor
 • kunna berätta hur du transporterar dig till en viss plats
 • kunna berätta om något du ska göra (futurum)
 • kunna fråga efter och beskriva vägen från en plats till en annan

 

Hur du får visa dina kunskaper:

 • Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
 • Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
 • Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal.
 • Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.      

 

Bedömning:

Se matris      

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: