Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2021-03-27 10:05 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 8 Svenska
"En klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga." Det är svårt att definiera vad en klassiker är och i förväg kan man inte veta vilka böcker som kommer att bli klassiker i framtiden. Här kommer du att få läsa olika klassiker, från olika författare och årtionden genom att läsa utdrag och lyssna på presentationer och författarporträtt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att läsa och analysera olika slags texter
 • Förmågan att förbereda och delta i diskussioner och argumentationer och framföra muntliga presentationer kring noveller som vi behandlar 
 • Förmåga att resonera om kopplingar mellan olika verk och deras upphovsmän, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av de sammanhang de tillkommit i, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att presentera en författare och dennes verk

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • Förmågan att läsa och analysera olika klassikers innehåll och budskap, samt att koppla detta till den tid boken är skriven i, orsakssamband i boken och liknande texter
 • Förmågan att koppla det du läst till egna upplevelser, händelser i världen samt kopplingar mellan boken och författaren
 • Förmågan att läsa och tolka olika noveller samt framföra egna tankar om texternas innehåll
 • Förmågan att förbereda och framföra muntliga presentationer om klassiska författare

Hur:

 • Läsa och skriva reflektioner/omdöme kring en vald klassiker
 • Förbereda och delta i seminarier kring kortare utdrag ur klassiska texter
 • Förbereda och framföra muntliga presentationer kring de noveller du har läst samt dess författare

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner kring vad en klassiker är, vilka böcker som blir klassiker och olika tidsåldrar inom litteraturhistorien
 • Egen läsning av en klassiker samt att skriva reflektioner kring bokens innehåll
 • Förberedelser inför genomförande av två bokseminarier
 • Förberedelser inför och framförande av två muntliga presentationer kring olika klassiska författare och dess verk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: