👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och tekniska lösningar

Skapad 2021-03-27 12:07 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
I slutet av skolår 2 kommer vi att arbeta med enkla maskiner och med lekplatser!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Se kopplingar till Läroplanen nedan. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att göra undersökningar utomhus, vi kommer att titta på film och vi kommer att dokumentera det vi har lärt oss i NO-boken. 

Det här ska du lära dig

Se kopplingar till Läroplanen nedan. 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Tyngdpunkt, tyngdkraft, friktion, balans, jämvikt, rörelseenergi, enkla maskiner, hävstång, lutande planet, kilen, skruven, hjulet, talja och block. 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta i undersökningar, dokumentera dina undersökningar och delta i diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3