👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Wave

Skapad 2021-03-27 12:56 i Väskolan Kristianstad
The Wave eleverna ska läsa boken under fyra veckor. De arbetar med texten genom att besvara bokfrågor och diskuterar innehållet. Slutuppgiften är att skriva en längre text utifrån ett par frågor.
Grundskola 9 Engelska
Under några veckor ska vi läsa "The Wave" som handlar om ett projekt som utfördes av en lärare i USA. Vi ser även filmen "Die Welle" Eleverna skriver en resonerande text på temat.

Innehåll

Handlingen äger rum i klassisk  high schoolmiljö och tar sig an frågor som är ständigt aktuella, hur långt är vi villiga att gå för att tillhöra en grupp och vad kan få oss att tänka själva och ställa oss utanför gruppgemenskapen? 

Under arbetets gång ska du läsa, diskutera muntligt och skriftligt samt träna din hörförståelse. Du svarar på frågor i classroom samt formulerar egna frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
The Wave

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVER
kortfattat
skriver både kortfattat och utvecklat(ibland enstaka meningar och ibland flera meningar om varje fråga)
uttrycker mig utvecklat(flera meningar om varje vald fråga)
ANVÄNDER GRAMMATIK
ibland använder jag verb, ord och uttryck korrekt
använder ofta verb, ord och uttryck korrekt
använder nästan alltid verb, ord och uttryck korrekt
ANVÄNDER ORDFÖRRÅD
genom att skriva basord och någon synonym
genom att skriva basord och några synonymer för att variera
genom att förutom basord och synonymer använda flera precisa/avancerade ord
STAVAR
gör några stavfel som inte hindrar förståelsen nämnvärt
gör några få stavfel men gör mig förstådd på ett tydligt sätt
gör nästan inga stavfel
ANVÄNDER BINDEORD
använder något textbindningsord
använder några textbindningsord
använder ofta textbindingsord