👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och dinosaurier

Skapad 2021-03-27 14:58 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola F – 5
Du kommer att få lära dig om de tre tidsperioderna: Trias, Jura och Krita och om hur klimatet, växtligheten och naturen såg ut. Du kommer även att få lära dig om några av de dinosuarier som levde under respektive tidsperiod. Hur de såg ut, vad de åt och hur de levde.

Innehåll

Dinosaurier

Under 6 veckors tid kommer vi att jobba med livets uppkomst och hur allt liv på jorden började. Vi kommer fördjupa oss i dinosaurier och eleverna kommer få lära sig mer om de tre tidsperioderna Trias, Jura och Krita.

Genom filmer, fakta, diskussioner och pyssel kommer eleverna ges möjlighet att lära sig mer om 7 olika dinosaurierna som levde under de tre perioderna.
Vi kommer fylla på vår tidslinje och prata vidare om begreppet dåtid.

Hur kan man egentligen veta att dinosaurier har funnits?

 

Det här ska du utveckla (förmågor)

Kommunikativa förmågan
Du kommer att få träna på den kommunikativa förmågan genom att samtala och diskutera om livets uppkomst och dinosaurier.

Analysförmågan
Du kommer att få träna på analysförmågan genom att placera ut bilder på vilka dinosaurier som levde under vilken period.

Procedurförmågan
Du kommer att få träna dig på procedurförmågan genom att skriva enkla faktatexter om dinosaurier med hjälp av tankekartor. Du kommer också att få tillverka en dinosaurie, placera den i rätt tidsepok och ha en utställning i klassrummet.

Du kommer få göra en egen bok av dinosaurier.

  
Begreppslig förmåga
Du kommer att få träna dig på den begreppsliga förmågan genom att lära dig viktiga begrepp som hör till temat.

 

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 •  SOSyfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi

Kunskapskrav (vad bedöms)

 •  SOVidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Viktiga begrepp

föda

storlek

utseende

levnadsvillkor

fossil

förintelse

tidsperiod

paleontolog

dinosaurie

köttätare

växtätare

tidslinje

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

Titta på filmer om dinosaurier

Läsa faktaböcker

Göra VÖL diagram och skriva tankekartor som vi använder till våra faktatexter.

Göra tankekartor och skriva faktatexter på Ipad om olika dinosaurier.

Göra venn diagram och jämföra olika dinosaurier.

Göra en egen bok där eleven samlar sina faktatexter 

Tillverka en valfri dinosaurie

Tillverka en fossil av trolldeg

Ha utställning i klassen

Använda Ugglo för att lyssna på böcker om dinosaurier

Delta i gemensamma diskussioner.

 

Bedömning (hur sker bedömning)

Att du deltar på lektionerna, i diskussioner och genom att vara aktiv.

Läsa och förstå korta faktatexter.

Skriva en kort faktatext om din egna dinosaurie.

Framställning av din dinosaurie.

Vi avslutar temat med en utställning i klassrummet.

 

När temat är slut ska du:

Känna till tidsperioderna, Trias, Jura och Krita
Känna till hur klimatet och naturen såg ut
Kunna sätta ut vart din dinousaurie levde på en världskarta.
Känna till några dinosaurier från varje tidsperiod
Känna till vad som skiljer växt- resp. köttätande dinosaurier åt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -