👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftligt bedömningsstöd i matematik åk 2, VT

Skapad 2021-03-27 20:55 i Olandsskolan Östhammar
Skriftligt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 2, följer skolverkets matriser.
Grundskola 2 Matematik
Skriftligt bedömningsstöd i matematik för årskurs 2, VT.

Innehåll

Matrisen är gjord utifrån Skolverkets material Bedömningsstöd i taluppfattning VT åk 2.

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter åk 2

Lägre nivå
På väg mot godtagbara kunskaper
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Talraden - före
L/M/H = 1a
Jag kan talens grannar (0-25)
Jag kan talens grannar (0-170)
Jag kan talens grannar (0-2110)
Talraden - efter
L/M/H = 1b
Jag kan talens grannar (0-25)
Jag kan talens grannar (0-170)
Jag kan talens grannar (0-2110)
Talföljd
L/M/H = 2 H = 3
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet (0-15)
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet (0-20)
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet (0-350) samt förklara hur jag har tänkt
Tallinje
L/M = 3 H = 4
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-75)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-1000 samt bråktal)
Dela upp tal
L = 4
Jag kan dela upp tal inom talområdet (0-10)
Storleksordna tal
L= 5 M = 4
Jag kan storleksordna tal inom talområdet (0-35)
Jag kan storleksordna tal inom talområdet (0-235)
Beräkna (L)/likhetstecknets betydelse (M/H)
Additon L = 6 M/H = 5
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet (0-20)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet (0-10)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet (0-35)
Beräkna (L)/likhetstecknets betydelse (M/H)
Subtraktion L = 7 M = 6 H = 5
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet (0-15)
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet (0-10)
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet (0-50)
Beräkna
Multiplikation M = 7 H = 6
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet (0-10)
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet (0-40)
Beräkna
Division H = 7
Jag kan göra beräkningar i division inom talområdet (0-1000)
Likhetstecknets betydelse (L)
Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering L = 8
Jag kan göra beräkningar i addition och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet (0-10)
Problemlösning
M = 8/9 H = 8/9
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet (0-100)
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet (0-1000)
Beräkna - skriftliga räknemetoder
H = 10
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker (0-100)