Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 8 kap 6, Volym och Area

Skapad 2021-03-28 10:53 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Arbetsmaterial: Formula 8
Grundskola 8 Matematik
När du har arbetat med detta kapitel så är målet att du kan: · Använda olika area- och volymenheter · Beräkna omkrets av månghörningar och cirklar · Se spegel- och rotationssymmetri hos olika figurer · Använda likformighet och samband med skala · Beskriva prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot samt kunna beräkna volymen av dessa kroppar

Innehåll

Formula 8 kapitel 6 Volym och area

Vecka 13

Det här ska jag lära mig:

Volym och area på rätblock

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

 

Lektion 1: Start kapitel 6, Aktivitet 6:1 på sid 242 och arbete på sid 253.

Lektion 2: Genomgång av och arbete på sid 243-245 samt genomgång och utdelning av provet på kap 5.

Vecka 15

Det här ska jag lära mig: Volymenheter

 

 

Volymen av ett rätblock

Begränsnings-area

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

Lektion 1: Genomgång sid 254, 246 + film ”Volymenheter” (redan sett så repris)

Arbeta på sid 254, 246-247

Lektion 2: Genomgång sid 255,  248 + film

Arbeta på sid 255-256, 248-249

Lektion 3: Genomgång sid 257, 250

Arbeta på sid 257-258, 250

Vecka 16

Det här ska jag lära mig:    Problemlösning, Tänk efter, Visa vad du kan.

 

 

 

Cylinderns volym

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

Lektion 1: genomgång repetition

Arbeta i par med problemlösning 6:1 på sid 251 och Tänk efter på sid 252. Därefter gör du Diagnos 6:1 enskilt.

Lektion 2: Arbeta med repetition sid 253-258 eller fördjupning på sid 259-261

Lektion 3: genomgång sid 270, 263 + film

Arbeta i grupp med aktivitet 6:2 på sid 262

Därefter arbetar du på sid 270 och 263-264

vecka 17

Det här ska jag lära mig:

Skala

 

Volym och vikt

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

Lektion 1: genomgång sid 271, 265

Arbeta på sid 271, 265-266

Lektion 2: genomgång sid 267

Arbeta på sid 272, 267

Lektion 3: genomgång/repetition sid 282

Arbeta med problemlösning sid 268, Tänk efter sid 269.

vecka 18

Det här ska jag lära mig:

Visa vad du kan

Repetition

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

Lektion 1: Arbeta med Diagnos 6:2.

Därefter väljer du repetition sid 270-272 eller fördjupning sid 273-275

Lektion 2-3: Läs Sammanfattning sid 282

Kapiteldiagnos 6

Repetition sid 278-279

Något extra sid 280-281

Utmaningar sid 277

Vecka 19

Det här ska jag lära mig:

 

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

Lektion 1: Repetition

Fortsätt med:

Repetition sid 278-279

Något extra sid 280-281

Utmaningar sid 277

Vecka 20

Det här ska jag lära mig:

Visa vad du kan

Lektionsinnehåll  - Jag ska lära mig genom att:

Lektion 1: Repetition

Arbeta med läxa 16-18

Lektion 2: Prov kapitel 6 – Volym och area

Lektion 3: Handbokstest

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: