Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, forntid med fokus på vikingatiden

Skapad 2021-03-28 18:01 i Kärlekens skola Halmstad
Vi arbetar med området forntid och vikingatid.
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Fram till sommaren kommer du att arbeta med tidsperioden "forntiden". Du kommer att få repetera dina kunskaper om sten-, brons- och järnåldern samt fördjupa dig i den senare delen av järnåldern, även kallad "vikingatiden". Du kommer bl.a. att lära dig genom att se på film, läsa faktaböcker/läromedel, diskutera i helklass och mindre grupper.

Innehåll

Syfte

Genom att arbeta med historia ska du få kunskap om historiska berepp, och hur man kan använda sina historiakunskaper i olika syften.
Du ska också få lära dig likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Vi ska också skapa tidslinje för att se hur perioderna kommer efter varandra.

Mål för arbetsområdet

 

Du ska under arbetets gång få kunskap om:

Hur det var att leva på forntiden och vikingatiden. Du kommer att lära dig om levnadsförhållanden, handel, arkeologiska fynd som hällristningar och runor. Du kommer också att få lära dig om asatro och utmärkande drag för de olika tidsåldrarna. 

Hur de levde beroende på om de var fattiga eller rika, kvinnor eller män, barn eller vuxna.

Vikingatidens religion och vad som hände när kristendomen kom.

Vilka tidsperioder som ingår i forntiden och vad som är typiskt för dem.

 

Undervisningens innehåll

Vi ser på olika filmer och läser/lyssnar på texter.

Vi jämför och diskuterar traditioner, namn, gränser, språkliga uttryck från forntid och vikingatid med hur vi har det idag.

Vi använder faktatexter och skönlitteratur med berättelser om denna tid.

Vi skapar tidslinje med bilder som visar något typiskt för tidsperioden.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Du lyssnar och deltar aktivt såväl vid genomgångar som när vi läser olika texter, tittar på film, arbetar enskilt eller i grupp.
 • Du resonerar och ställer frågor kring hur människors levnadsförhållanden har förändrats.
  du för  resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser.
  Du ska kunna beskriva samband mellan de olika tidsåldrarna: bronsåldern, järnåldern och vikingatiden, hur det har påverkat oss idag.
 • Du ska veta ungefär när de olika tidsperioderna var och berätta vad som var typiskt för dem samt kunna använda och förstå olika historiska begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: