👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat med David Sundin

Skapad 2021-03-28 20:35 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi lyssnar på David Sundins sommarprat och genomför sedan kopplade uppgifter.

Innehåll

Vi lyssnar på David Sundins sommarprat från sommaren 2020. 

Du övar på att:

 • Lyssna och kunna återberätta. 
 • Dra slutsatser.
 • Göra kopplingar.
 • Resonera och utveckla resonemang.
 • Muntligt framförande. 

Hur visar du att du övat?

Detta gör du genom att svara skriftligt på frågor om sommarpratet. Vi pratar om hur man kan föra anteckningar för att minnas vad man hör. Man kan till exempel använda stödord eller tankekartor. 

Du ska skriva anekdoter från ditt liv. 

Du ska sedan öva in och framföra muntligt för en liten grupp.

Uppgifter

 • Muntligt framförande om anekdoterna

 • Besvara frågor om David Sundin

 • Skriva anekdoter om ditt liv

 • Muntligt framförande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Sommarprat David Sundin

Ej godtagbar
Godtagbar
Väl godtagbar
Föra resonemang
 • Sv  E 6
Du resonerar inte utifrån egna erfarenheter och budskapet i sommarpratet.
Du för ett enkelt resonemang utifrån egna erfarenheter och budskapet i sommarpratet. Du beskriver hur du känner igen dig eller inte. Du kan jämföra med dig själv eller något du läst om eller sett.
Du för ett tydligt resonemang utifrån egna erfarenheter och budskapet i sommarpratet.
Sammanställning
 • Sv  E 6
Sammanställningen innehåller inte beskrivningar och egna formuleringar.
Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar och egna formuleringar. Du gör beskrivningar med egna ord.
Samanställningen innehåller utvecklade beskrivningar och väl utvecklade formuleringar.