👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau Kapitel 5: Mit 15 - vt 2021

Skapad 2021-03-28 21:05 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med kapitel 5 som heter "Mit 15" och handlar om hur det kan vara att vara 15 år. Du kommer att få läsa olika texter som beskriver hur personer kan känna sig i olika situationer. Du ska även öva på att berätta om vad man får, respektive inte får, göra när man är 15 år. Prov den 25 mars.

Innehåll

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

 • Du ska visa läsförståelse genom att översätta, återberätta och svara på frågor.
 • Du ska visa att du känner igen och till viss del kan använda löst sammansatta verb.
 • Du ska skriftligt visa att du kan berätta om vad som är tillåtet, resp. inte tillåtet, att göra när man är 15 år. 

Arbetsuppgifter:

Texter:

-Erst 15 TB s. 44-45

-Keine Chance? TB s.46-47

-Marco TB s. 48-49

Löst sammansatta verb (aufmachen: Er macht das Fenster auf. Er hat das Fenster aufgemacht.) AB s. 62 TB s. 162-163

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

Interaktion

 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Insats krävs
E
C
A
Uttrycka sig skriftligt (skriva).
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.