👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa vt-21 åk 4-5-6 Fjb skola

Skapad 2021-03-28 21:45 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Vad är EU? Vilken är Europas längsta flod? Hur kommer det sig att kustklimat är mildare än inlandsklimat?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- använda en atlas och kunna förklara dess färger och symboler

- världsdelarna, världshaven och de största bergskedjorna

- Europas namngeografi, länder och huvudstäder (se vidare i matrisen)

- förklara några geografiska begrepp som ex
  längdgrader, breddgrader, ekvator, Golfströmmen, klimat, världsdel, kontinent, tidvatten, kretslopp

- förklara varför och hur befolkningen är fördelad i Europa

- jämföra och förklara något kring de olika ländernas styrelseskick, samhällssystem, EU

- resonera om hur naturprocesser påverkar människor och natur

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Du kommer att lära dig genom att:

 • lyssna på föreläsningar/genomgångar 
 • se filmer
 • läsa texter och ha textsamtal
 • resonera, jämföra både enskilt och i grupp

Du kommer redovisa dina kunskaper:

 • muntligt genom en redovisning av ditt land
 • skriftligt genom en faktatext om ditt land men också genom ett kartprov

Arbetet kommer att pågå under v 12-18 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till 

Jag kommer att bedöma:

 • hur du når de satta målen (se ovan)
 • hur du deltar i gemensamma samtal, resonemang
 • hur du tar ansvar för ditt arbete både i grupp och enskilt
 • hur du visar dina kunskaper både under arbetets gång men också i ditt skriftliga och muntliga arbete

Se vidare i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sh Ge
Geografi

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Namngeografi
Jag har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi. Jag kan namnge flera länder, huvudstäder samt större bergskedjor, vatten och hav.
 • Ge  E 6
Resonemang
Jag kan resonera om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
Natur och kulturlandskap
Jag kan beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Europa.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Samhällsstrukturer
Jag kan beskriva några av de samhällsstrukturer som finns i Europa.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Begrepp
Jag kan använda och förstå geografiska begrepp.
 • Ge  E 6
Kartor, källor
Jag kan använda och förstå en Atlas på ett fungerande sätt.
 • Ge  E 6
Ansvar
Jag tar ansvar för mitt arbete.
 • Gr lgr11