👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik v 11- v 17

Skapad 2021-03-28 22:01 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Rörelse till musik v 11- v 17

Innehåll

Tidsplan (preliminär, beror på hur mkt fjärrundervisning det blir)

V 11 Uppstart av moment, träna Rålisdansen

V 12 Rålisdansen ”satt”, planering av egen koreografi påbörjad

V 13 Fortsättning planering egen koreografi

(V 14 Påsklov-ledigt)

V 15 Senast egen koreografi färdig, feedforward

V 16 Träning och genrep

V 17 Träning/redovisning

 

Ämnets syfte:

 

·       Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

 

·    Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

 

·       Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

 

·    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Centralt innehåll:

 

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

Uppgift och Upplägg

Ni kommer under lektionstid att få repetition på den dans ni genomförde i årskurs 7. Denna dansen kallar vi Rålisdansen och den ska även ingå i årets redovisning.

Utöver Rålisdansen ska ni, i en av mig given grupp (skapad av slumpen), skapa 8 st. egna 8: or. Ni får om ni vill, byta ut max 4 st. 8: or från Rålisdansen till 4 st. egna 8: or. Detta skulle betyda att ni genomförde en dans som bestod av 4 st. 8: or från Rålisdansen samt 12 st. egna 8: or. Dansen ska alltså vara totalt 16 st. 8: or lång.

Grupperna kommer att kunna välja mellan fem givna låtar. Ni kommer även kunna önska låtar genom att skicka dem till mig för godkännande. Efter det beslutar jag om de är lämpliga eller inte. Kraven är att det ska vara låtar som har respektfulla texter helt utan kränkande innehåll och en takt runt 120 bpm.

Kriterier för de egna stegen:

·       Synkade armar och ben (både armar och ben ska vara med i stegen).

·       Nivåskillnader, alla i gruppen ska vid något tillfälle nudda marken med någon del av kroppen från knät eller över.

·       Positionsförändringar, alla i gruppen byter sin ursprungsposition någon gång under dansen.

 

Redovisning/bedömning

·       Du kommer att bedömas individuellt utifrån hur väl du planerar, deltar i och utför dansen. Jag kommer att titta på hur du utför rörelserna samt hur väl du lyckas utföra rörelserna i takt till musiken.

·       Vid redovisningen skall gruppen ha någon form av enhetlig klädsel/tema.

·       Gruppens uppvisning av slutprodukten kommer att dokumenteras på film för att underlätta och säkerställa, individuell, rättvis och korrekt bedömning.

 

Kunskapskrav

E

C

A

 I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

Eleven kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken

 Ex. Eleven utför dansstegen med viss säkerhet.

 

 Eleven kan anpassa rörel­serna relativt väl i relation till den valda musiken

Ex. Eleven utför dansstegen med relativ säkerhet.

 Eleven kan anpassa rörel­serna väl i relation till den valda musiken

 

Ex. Eleven utför dansstegen med säkerhet

 

 Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musi­kens grundpuls

 

Ex. Eleven dansar till viss del i takt till musikens grundpuls.

 

 Eleven kan röra sig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls

 

Ex. Eleven dansar relativt väl i takt till musikens grundpuls.

 

 Eleven kan röra sig väl i förhållande till musikens grundpuls

 

Ex. Eleven dansar med säkerhet till musikens grundpuls.

 

 Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Ex. Eleven bidrar med något steg till den slutgiltiga dansen

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Ex. Eleven bidrar med, eller är med och utvecklar några steg till den slutgiltiga dansen

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Ex. Eleven bidrar med, eller är med och utvecklar många steg till den slutgiltiga dansen.

 

Anna Hjärne

Leg. Lärare i Idrott och hälsa

Telefon: 0768254367

E-post: anna.hjarne@edu.stockholm.se