👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRE Kosmos Klassiska sagor v.13-14

Skapad 2021-03-29 07:29 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Få en ökad förståelse för en berättelse och dess uppbyggnad. Öka sin språkliga förståelse. Få en ökad förståelse för vad en författarare respektive en illustratör är.

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Öka sin språkliga förmåga genom att berätta och leka. 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

  

Barnen ska få arbeta med olika klassiska sagor. Vi har valt ut sagor som: Rödluvan och vargen, Guldlock, vargen och killingarna och Bockarna Bruse. Vi kommer att arbeta med dessa sagor genom olika uttrycksformer. Vi kommer som introduktion till temat att läsa sagorna högt för barnen. Vi har som tanke att även arbeta med dem genom digitala verktyg samt att berätta och leka dem med bildstöd och annan rekvisita. Tanken är att barnen också ska ges inflytande genom att få vara delaktiga och interagera i berättandet på olika sätt, som berättare och aktör. Vi kommer att arbeta med sagorna genom både performativ samt dialogisk läsning.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Gå igenom vilket verk vi ska arbeta med. Börja med att titta igenom verket och samtala om bilderna i boken. Introducera de olika karaktärerna och miljöerna (bilder och rekvisita).

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

”Har ni läst sagan förut?”

 

(gå igenom bilderna innan läsning)

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

”Vad tror ni hände sen?”

 

”Vad hade du gjort?”

 

Kunde X ha gjort/sagt på något annat?”

 

”Hur tror du/ni X kände sig då?”

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18