Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk språkhistoria/Grannspråk/Minoritetsspråk/Epoker

Skapad 2021-03-29 07:52 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ord, ord, ord. Var kommer alla ord ifrån egentligen? Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar. Språket är levande och ändras hela tiden.

Innehåll

Språkhistoria                                                                              

När: VT 2021

Arbetsområdets innehåll

Du ska få läsa om hur det svenska språket sett ut och förändrats genom tiderna. Du kommer att få jämföra det svenska språket med närliggande språk och du kommer även att få lära dig om sveriges minoritetsspråk. Vi avslutar också med att lära oss om de litteraturhistoriska epokerna - så gör dig redo för en dusch i historia!

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Svenska språkets historia, ursprung och särdrag. 
 • Tydliga likheter och skilnader mellan svenska språket och närliggande språk.
 • De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • De olika epokerna i litteraturhistorien

Studiematerial

 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Enskilt arbete

Bedömning

 • Löpande (muntligt och skriftligt) under arbetets gång 

                                                               Lycka till!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - Språkhistoria

E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
C
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
A
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Sv
Muntlig presentation

>>
>>>
>>>
>>>
Struktur
Eleven hoppar mellan olika saker så att det blir svårt att hänga med.
Eleven har en röd tråd som hen försöker hålla sig till.
Eleven har en tydlig röd tråd och disposition: inledning, olika områden och ett markerat slut.
Eleven är så säker att hen kan ta ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t ex berätta en historia, svara på en fråga, andra spontana kommentarer).
Eleven kan inte anpassa talet till den givna tiden.
Eleven kan nästan anpassa talet till den givna tiden.
Eleven kan anpassa talet till den givna tiden.
Eleven anpassar talet till den givna tiden på ett tydligt och välplanerat sätt.
Anpassa språket.
Eleven anpassar inte språket till mottagaren och använder inte sitt eget ordförråd utan kopierar från källorna.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren till viss del och försöker använda sitt eget språk/ordförråd.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren ganska ofta och använder mestadels sitt eget språk/ordförråd.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren hela tiden. Eleven använder helt och hållet sitt eget språk/ordförråd.
Sakkunskap/fakta
Eleven utelämnar viktig fakta och/eller presenterar felaktiga uppgifter.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt, med en tydlig helhetsbild och flera självständigt skapade konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt och röstanvändning
Eleven läser innantill och glömmer för det mesta att söka kontakt med åhörarna. Rösten är svag och otydlig
Eleven kommer ihåg att söka kontakt med åhörarna ibland. Rösten är för det mesta tydlig och klar.
Eleven använder stödord ibland och har mycket kontakt med åhörarna. Rösten är tydlig och klar.
Eleven använder sällan stödorden utan läser av åhörarnas reaktioner och anpassar framförandet därefter. Rösten är tydlig och klar. Eleven varierar sitt röstläge för att skapa intresse och variation.
Hjälpmedel
Eleven använder inga hjälpmedel, t ex bilder, rekvisita, PP o s v.
Eleven använder hjälpmedel, men lyckas inte använda dessa för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven använder något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven gör presentationen mer bergriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: