👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtalsmall för Familjedaghem Härryda

Skapad 2021-03-29 08:17 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Utvecklingssamtalsmall för Familjedaghem Härryda

Innehåll

Familjedaghem

 

Välkommen till samtal 

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår verksamhet och hur vi konkret arbetar med följande områden.

Augusti: Fokusområde 1 Social kompetens, Inskolning.

September - Oktober: Fokusområde 1 Social kompetens, Samspel, Värdegrund, Självförtroende/Självkänsla, Känslor Egna och identiteten. 

November - December - Januari: Fokusområde 2 Språk, Ordkunskap, Ordförståelse, Benämna Återberätta Skriftspråk, Symboler & Flerspråkighet. 

Februari - Mars: Fokusområde 3 Matematik, Antal, Geometriska former och Problemlösning.

April - Maj - Juni: Fokusområde 4 Naturvetenskap, Teknik, Experiment, Natur, Miljö, Plantera, Källsortering, Ekologiskt

 

Under samtalet fokuseras barnets styrkor och möjligheter, samt behov och stöd för fortsatt utveckling och nya utmaningar.

 

Pedagog:

 • Helhetsbild av barnet.

Pedagogens kommentar:  

 • Socialt samspel/kompetens.

Pedagogens kommentar:

 • Språket. 

Pedagogens kommentar: 

 • Hälsa/Rörelse.

Pedagogens kommentar: 

 

Vårdnadshavare:

 • Upplever ni att ert barn trivs? 
Vårdnadshavarens svar:
 
 • Hur känns det för er vårdnadshavare?
Vårdnadshavarens svar:
 
 • Vad önskar ni att vi ska fokusera på samt stötta just nu?
Vårdnadshavarens svar: 

 

Dagbarn:

 • Vad tycker du är roligt att göra hos din dagbarnvårdare?

Barnets namn:

Kommentar:

 • Vem brukar du leka med? Vad brukar ni leka?

Barnets namn:

Kommentar:

 • Vad lär du dig hos dagbarnvårdaren?

Barnets namn:

Kommentar:

 • När får du själv bestämma vad du vill göra hos dagbarnvårdaren?

Barnets namn:

Kommentar:

 • Hur trivs du hos din dagbarnvårdare och i gruppen?

Barnets namn:

Kommentar:

 
 
 

 

Demokrati, Relationell pedagogik, delaktighet, inflytande Skapande, kreativitet och digital kompetens, Genus, likabehandling, Motorik och hälsa, Hållbar utveckling, Socialt, Ekonomiskt, Miljömässigt och Närodlat.