👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2021-03-29 08:52 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ni kommer att få läsa boken Fröken Europa både enskilt och tillsammans. Till boken kommer ni att få skriva en läslogg och sedan en bokrecension där ni kopplar ihop budskapet till bilder.

Innehåll

Mål:

 • Skriva sammanfattningar
 • Läsflyt
 • Tolkningar och budskap

Arbetssätt:

Ni kommer att få läsläxa och läsa vissa kapitel och skriva en läslogg till respektive kapitel. Diskussioner krign kapitlen kommer att ske i klassrummet där ni även får stöd att skriva sammanfattningar. Efter läsning ska ni skriva en bokrecension där ni kopplar budskapet till en bild ni väljer själva. Vi kommer att fortsätta att övat oss i att slå upp ord vi inte känner igen i ordlista. Ni kommer även att få läsa vissa kapitel högt och på så vis öva läsflyt.

Material:

Boken Fröken Europa, läslogg, ordlista och bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Fröken Europa

Nivå 1
Godtagbar
Nivå 2
Mer än godtagbar
Nivå 3
Mer än godtagbar
Läsning
Enskild läsning ur "Fröken Europa"
 • Sv  E 6
Jag läser med flyt, men behöver stöd vid svåra ord för att ta mig vidare.
Jag läser med bra flyt och läser om svåra ord på egen hand.
Jag läser med mycket gott flyt.
Sammanfattningar
Bokcirkel "Fröken Europa", egen sammanfattning i läsloggen på 5-10 meningar.
Jag sammanfattar någon händelse, person och/eller miljö.
Jag sammanfattar händelser i rätt ordning, beskriver flera personer och miljöer.
Jag sammanfattar händelser i rätt ordning, har tydliga beskrivningar efter varje läst kapitel av personer och miljöer.
Budskap och läsupplevelse
Individuell bokrecension efter att ha läst ut Fröken Europa
Jag förklarar vilken bild jag väljer till budskapet och ger en enkel förklaring. Jag sammanfattar läsupplevelsen med beskrivningar av innehållet, positivt eller negativt.
Jag förklarar vilken bild jag väljer till budskapet och ger en förklaring, där jag beskriver något i boken som gjorde att jag valde bilden. Jag sammanfattar läsupplevelsen med beskrivningar av innehållet, positiva och negativa.
Jag förklarar vilken bild jag väljer till budskapet och ger flera förklaringar, där jag beskriver flera delar av boken som gjorde att jag valde bilden. Jag sammanfattar läsupplevelsen med tydliga beskrivningar av innehållet, positiva och negativa. Jag motiverar mina åsikter.